سخنرانی
اهمیت نقش انجمن های اسلامی ـ موفقیت های دولت خدمتگزار
سخنرانی در جمع دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت (اهمیت انجمن های اسلامی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 6 آذر ‭1361

زمان (قمری) : 11 ص‍ف‍ر ‭1403

مکان: تهران

شماره صفحه : 111

موضوع : اهمیت نقش انجمن های اسلامی ـ موفقیت های دولت خدمتگزار

زبان اثر : فارسی

حضار : دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت انجمن های اسلامی دانشگاه های سراسر کشور

سخنرانی در جمع دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت (اهمیت انجمن های اسلامی)

سخنرانی

‏زمان: صبح 6 آذر 1361 / 11 صفر 1403‏

‏مکان: تهران، حسینیه جماران‏

‏موضوع: اهمیت نقش انجمنهای اسلامی ـ موفقیتهای دولت خدمتگزار ‏

‏حضار: دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت انجمنهای اسلامی دانشگاههای سراسر کشور‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

مراقبت از نفوذ منحرفین در انجمنهای اسلامی 

‏     ‏‏از شما دانشجوهای عزیز که امید آیندۀ کشور اسلامی هستید، تشکر می کنم که‏‎ ‎‏تشریف آوردید در این روز سرد و با شما ملاقات می کنم. شما می دانید که هر چه‏‎ ‎‏ازخوبیها و بدیها برای یک ملتی تحقق پیدا می کند، وابستگی یا استقلال، در قید و بند‏‎ ‎‏بودن و اختناق یا آزادی، تابع تربیتهای دانشگاهی است. آنچه که دانشگاه در یک‏‎ ‎‏کشوری نقش دارد از ا مور مهمّه ای است و نقش بزرگی دارد که این نقش بزرگ را اگر‏‎ ‎‏ایفا کند و به طور صحیح ایفا کند، کشور را به مقصد اعلای خودش می رساند. این دو‏‎ ‎‏جناح دانشگاه و فیضیه، که بحمدالله ، امروز با هم تحکیم وحدت کرده اند و با هم یک‏‎ ‎‏عضو برای جامعه شده اند، اینها می توانند که کشور را به استقلال حقیقی و آزادی برسانند‏‎ ‎‏و اگر ـ خدای نخواسته ـ این دو قشر انحراف پیدا کنند، مطمئن باشید که کشور و احکام‏‎ ‎‏اسلام به انحراف کشیده می شود. از این جهت، این کاری که شما دانشجوهای عزیز‏‎ ‎‏دارید و آن کار توجه به مسائل اسلامی دانشگاه ‏‏[‏‏است،‏‏]‏‏ از امور بسیار با اهمیت و‏‎ ‎‏ارزشمند است و از آن طرف بسیار با مسئولیت.‏

‏     آن چیزی که من به نوع قشرهایی که ملاقات کرده ام سفارش کرده ام و امروز به شما‏‎ ‎‏جوانهای عزیز سفارش می کنم و تأکید می کنم این است که انجمنهای اسلامی باید توجه‏‎ ‎‏کنند که در بین این انجمنها از این منحرفین نفوذ نکنند. شما مطمئن باشید که این منحرفین‏‎ ‎‏و منافقین و آنهایی که دستشان از این کشور کوتاه شده است، با هر حیله ای که شده است‏

‏می خواهند در همه جای کشور، خصوصاً در دانشگاه، که مرکز علم و مرکز همۀ جهات‏‎ ‎‏کمالی انسانی است، نفوذ کنند. و چه بسا اشخاصی با ظاهر بسیار صالح و در حضور شماها‏‎ ‎‏بیشتر از شماها ‏‏[‏‏در‏‏]‏‏ قید و بند اسلام و فریاد «وا اسلاما» می زند ‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ ـ خدای ناخواسته ـ از‏‎ ‎‏منحرفین باشد. آنها، همانطوری که شیطان با هر صورتی درمی آید و با هر حیله ای انسان‏‎ ‎‏را منحرف می کند، اینها هم شیاطین انسی هستند که به هر صورتی و به هر شکلی‏‎ ‎‏درمی آیند و ممکن است که در بین شما ـ خدای نخواسته ـ یک نفوذی بکنند. و اگر ـ‏‎ ‎‏خدای نخواسته ـ یک همچو نفوذی بشود، بدانید که انحراف در پیش است؛ گرچه به‏‎ ‎‏کوتاه مدت نشود، در دراز مدت انحراف خواهد شد. و لهذا، باید سعی خودتان را،‏‎ ‎‏کوشش خودتان را در انتخاب افراد برای این انجمنها بکنید و دقت کنید که افراد، افرادی‏‎ ‎‏باشند که سابقۀ آنها و قبل از انقلاب آنها و در انقلاب ‏‏[‏‏آنها‏‏]‏‏ درست معلوم باشد و با‏‎ ‎‏شناخت کامل در این انجمنها راه داده بشوند. این انجمنها فعالیتشان بسیار ارزش دارد،‏‎ ‎‏لکن یک همچو مسئولیتهایی دارند که مسئولیتشان هم بزرگ است. چنانچه مسئولیت‏‎ ‎‏توجه به همۀ جهات دانشگاه و نظارت به همۀ جهات دانشگاه راجع به اینکه انحرافی‏‎ ‎‏واقع نشود، استاد منحرفی ـ خدای نخواسته ـ وارد نشود و متصدیان امور ـ خدای‏‎ ‎‏ناخواسته ـ منحرف نباشند، این هم از امور مهمی است که باید بسیار رویش دقت بشود.‏‎ ‎‏لکن توجه به این معنا که برای هر امر جزئی نباید شما به عنوان اینکه حزب الله هستید،‏‎ ‎‏برای یک امر جزئی افرادی ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ که صالح هستند، ولو سابق یک خطایی یا یک کاری که‏‎ ‎‏الزامی بوده است کردند، نباید کنار بگذارید. باید هر چه بکنید جاذبه داشته باشید و‏‎ ‎‏اشخاصی که اینها در حال حاضر خوب کار می کنند و مفید هستند، در دانشگاهها باشند و‏‎ ‎‏تعلیم و تربیت را بکنند، با نظارتی که همۀ دانشجویان در امور دارند.‏

‏     در هر صورت کار، کار مهمی است و این کار مهم مسئولیتش هم مهم است. و من‏‎ ‎‏امیدوارم که شما برادرهای عزیز و عزیزان ملت موفق بشوید در این کار اسلامی ـ انسانی‏‎ ‎‏و دانشگاههای ما ان شاءالله ، باز بشود و به کارهای خودش ادامه بدهد و برای این ملت‏‎ ‎‏اموری که لازم دارد، مهیا کند.‏


مجلس خبرگان، پشتوانۀ کشور

‏     ‏‏البته مسائل زیادی در پیش داریم و شما در پیش دارید که باز شیاطین دوره افتاده اند و‏‎ ‎‏نمی خواهند بگذارند این مسائل تحقق پیدا کند. یک، همین مجلس خبرگان است که‏‎ ‎‏امروز محل ابتلای همه است. مجلس خبرگان یک مجلسی است که باید شما و ملت‏‎ ‎‏[‏‏باید‏‏]‏‏ بدانند که این مجلس پشتوانۀ کشور است  برای حفظ امنیت کشور و حفظ استقلال‏‎ ‎‏کشور و حفظ آزادی برای کشور و اگر مسامحه در این امر بشود، یک تقصیری است که‏‎ ‎‏ممکن است جبران بعدها نشود این تقصیر. باید همانطوری که اعلام می کنند و آن روزی‏‎ ‎‏که اعلام می کنند که آقایان بروند و افرادی را که تعیین کرده اند بزرگان به آنها رأی بدهند‏‎ ‎‏و کسانی هم که خودشان میل دارند که رأی بدهند، بروند و شرکت بکنند. در آراء‏‎ ‎‏آزادند؛ هرکس را می خواهند انتخاب کنند، ولیکن شرکت داشته باشند.  اینطور نباشد که‏‎ ‎‏ـ خدای نخواسته ـ آمال و آرزوی استعمار را در ایران انجام بدهند. شرکت نکردن در‏‎ ‎‏این امر مورد آمال آن کسانی است که می خواهند این کشورها را و کشور اسلامی   ما را به‏‎ ‎‏انحراف بکشانند و هر چه ذخایر دارند ببرند. از این جهت، من به همۀ ملت سفارش‏‎ ‎‏می کنم، به زن و مرد سفارش می کنم که هر کس به حد قانونی رسیده است، در این‏‎ ‎‏مجلس، در این انتخاب شرکت کند و افرادی که پیشنهاد می شود و انتخاب شده است؛‏‎ ‎‏یعنی، پیشنهاد شده است، هریک را که خواستند، به او رأی بدهند، لکن شرکت کنند. این‏‎ ‎‏یکی از مسائل مهمی است که ما داریم و امروز دنبال این هستند که نگذارند این کار‏‎ ‎‏بشود؛ کارشکنی ها می کنند، اشکالات می کنند و این اشکالات و کارشکنی ها همه برای‏‎ ‎‏این است که از این مجلس می ترسند، از اینکه این مجلس تحقق پیدا کند و در موقع‏‎ ‎‏خودش بتواند کار خودش را انجام بدهد، می ترسند. از این جهت، نمی خواهند که این‏‎ ‎‏انجام بگیرد؛ چنانچه امروز بعد از اینکه دستشان از امور تخریبی تقریباً کوتاه شده است و‏‎ ‎‏در جبهه ها شکست خورده اند و در داخل و خارج رو به شکستند و شکست خورده اند،‏‎ ‎‏باز دنبال این هستند که مجلس را، دولت را، اینها را تضعیف کنند؛ دنبال این هستند که در‏‎ ‎‏بین مردم اشکالتراشی برای دولت بکنند یا برای مجلس.‏


‏     و شما بدانید که این اشکالتراش ها و این اشخاصی که دوره می افتند و چیزهایی را‏‎ ‎‏اشاعه می دهند، اینها به خیر ملت نیست، به خیر شما نیست، به خیر اسلام نیست. امروز‏‎ ‎‏مجلس و دولت از ارگان هایی است که ما باید حفظ شان کنیم. باید کوشش کنیم در اینکه‏‎ ‎‏این دولت محفوظ بماند و این مجلس محفوظ بماند. و این دولت خدمتگزار است و‏‎ ‎‏خدمتهای بسیار چشمگیری کرده است و دارد می کند، لکن خرابیها از بس زیاد است و از‏‎ ‎‏بس که گرفتاریها زیاد است؛ جنگ هست در کار، محاصره هست، محاصرۀ اقتصادی‏‎ ‎‏هست، مخالفت همۀ کشورهای خارج به استثنای بعضی از آنها هست و کمک کردن به‏‎ ‎‏دشمنان ما و کمک نکردن به ماست، کارشکنی برای ملت ایران است و در یک همچو‏‎ ‎‏وضعیتی، آنها می خواهند که در داخل یک ایجاد اختلافی بکنند که از آن اختلاف آنها‏‎ ‎‏بهره گیری کنند.‏

موفقیت های دولت خدمتگزار

‏     ‏‏و شما بدانید که اگر این وحدتی که بین مسلمین هست و خصوصاً در بین ایران تحقق‏‎ ‎‏پیدا کرده است، از دست برود ما برمی گردیم ـ خدای نخواسته ـ به همان رژیمهای‏‎ ‎‏فاسدی که همه چیز این کشور را به باد دادند و نگذاشتند مغزهای متفکر این جوانهای ما‏‎ ‎‏به کار بیفتد. و ما الآن در صورتی که سه سال، چهار سال  از جمهوری اسلامی گذشته‏‎ ‎‏است، می بینیم که در همه جا به کوشش دولت و به کوشش جوانها کارها دارد راه می افتد.‏‎ ‎‏کارخانه ها با کوشش خود جوانها دارد راه می افتد. و در عین حالی که ما در سه سال تقریباً‏‎ ‎‏در جنگ هستیم ، مع ذلک دولت آنطور اقدام کرده است و آنطور خدمت کرده است که‏‎ ‎‏نگذاشته است که قرض بکند کشور ما از خارج، در حالی که صدام در عین حالی که همۀ‏‎ ‎‏کشورهای متمکن و دارای قدرت با او موافقند و همراهی می کنند و مجانی به او می دهند‏‎ ‎‏و چه، مع ذلک، میلیاردها ارز خودش را از بین برده است و میلیاردها قرض کرده است. و‏‎ ‎‏دولت ما بحمدالله ، با کوششی که دارد و با وحدت نظری که هست بینشان ان شاءالله و با‏‎ ‎‏وحدتی که مابین ملت و دولت است، هم ارز را بالا برده اند به طور چشمگیر و هم از هیچ‏

‏جا تاکنون قرض نکرده اند و ما باید تشکر کنیم از یک همچو دولتی.‏

‏     و اگر اشکالی فرض کنید یک وقتی داریم ـ که حتماً بدانید از روی سوءنیت آنها‏‎ ‎‏کاری نمی کنند ـ چنانچه یک وقت اشتباهی داشته باشند، اشتباه را باید به طور معقول‏‎ ‎‏تذکر داد. و وقتی که به طور معقول تذکر دادند، آنها در صدد رفعش برمی آیند. من اعلام‏‎ ‎‏می کنم به همۀ ملت که امروز مخالفت با دولت، مخالفت با مجلس، مخالفت با جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی، مخالفت با ارگان هایی که در جمهوری اسلامی است، مخالفت با اسلام است و‏‎ ‎‏موجب تباهی این کشور و این ملت خواهد شد. باید همه پشتیبان باشند و همه توجه کنند‏‎ ‎‏به اینکه در یک همچو مشکلاتی، اینطور گرفتاریها را دارند به تدریج، ان شاءالله ، رفع‏‎ ‎‏می کنند. این موجب تشکر ملت باید باشد. به مجرد اینکه در ذایقۀ یکی یک مطلبی‏‎ ‎‏درست نیست، فوراً هجوم نکنند و ‏‏[‏‏اینکه‏‏]‏‏ کارشکنی بکنند و ـ عرض بکنم ـ تضعیف‏‎ ‎‏بکنند دولت را. و همین طور راجع به مجلس، که مجلس در رأس همۀ امور واقع است،‏‎ ‎‏باید تأیید بکند ملت و هیچ وقت اینطور نباشد که تضعیف بکند. و من امیدوارم که ملت‏‎ ‎‏توجه کامل داشته باشد و این تحکیم وحدتی که شما در نظر دارید، باز موفق بشوید و‏‎ ‎‏ملت موفق بشود که در بین همۀ افرادی که در کشور هست، بین همۀ افرادی که مشغول‏‎ ‎‏خدمت هستند، تحکیم وحدت بشود و همۀ آنها مشغول کار باشند و دلگرم مشغول کار‏‎ ‎‏باشند. موجب سستی و سردی فراهم نشود، موجب دلگرمی باشد ملت برای مجلس و‏‎ ‎‏دولت تا اینکه بتوانند انجام خدمت بکنند. خداوند ان شاءالله ، همۀ شما را و همۀ ملت را‏‎ ‎‏هدایت به راه راست بکند و همۀ ما را خدمتگزار به اسلام و خدمتگزار به مسلمانها و‏‎ ‎‏خدمتگزار به کشور ‏‏[‏‏قرار دهد.‏‏]‏‏ ‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله ‏

‎ ‎