پیام
«فرمان هشت ماده ای» درباره حقوق مردم، قانون، قوه قضائیه و لزوم اسلامی شدن روابط و قوانین
پیام هشت ماده ای به قوه قضائیه و ارگان های اجرایی (اسلامی شدن قوانین)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 24 آذر ‭1361

زمان (قمری) : 29 ص‍ف‍ر ‭1403

مکان: تهران

شماره صفحه : 139

موضوع : «فرمان هشت ماده ای» درباره حقوق مردم، قانون، قوه قضائیه و لزوم اسلامی شدن روابط و قوانین

زبان اثر : فارسی

مخاطب : قوه قضائیه و ارگان های اجرایی

پیام هشت ماده ای به قوه قضائیه و ارگان های اجرایی (اسلامی شدن قوانین)

پیام

‏زمان: 24 آذر 1361 / 29 صفر 1403‏

‏مکان: تهران، جماران ‏

‏موضوع: «فرمان هشت ماده ای» دربارۀ حقوق مردم، قانون، قوۀ قضاییه و لزوم اسلامی شدن‏‎ ‎‏روابط و قوانین ‏

‏مخاطب: قوۀ قضاییه و ارگانهای اجرایی ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

‏     در تعقیب تذکر به لزوم اسلامی نمودن تمام ارگانهای دولتی بویژه دستگاههای‏‎ ‎‏قضایی و لزوم جانشین نمودن احکام الله در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام‏‎ ‎‏طاغوتی رژیم جبار سابق، لازم است تذکراتی به جمیع متصدیان امور داده شود. امید‏‎ ‎‏است ان شاءالله تعالی با تسریع در عمل، این تذکرات را مورد توجه قرار دهند:‏

‏     1ـ تهیۀ قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و‏‎ ‎‏قوانین مربوط به مسائل قضایی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتر برخوردار‏‎ ‎‏است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد، که کار قوۀ قضاییه به تأخیر یا تعطیل نکشد و‏‎ ‎‏حقوق مردم ضایع نشود، و ابلاغ و اجرای آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد.‏

‏     2ـ رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستانها و دادگاهها با سرعت و دقت عمل شود تا‏‎ ‎‏جریان امور، شرعی و الهی شده و حقوق مردم ضایع نگردد. و به همین نحو رسیدگی به‏‎ ‎‏صلاحیت سایر کارمندان و متصدیان امور، با بیطرفی کامل بدون مسامحه و بدون‏‎ ‎‏اشکال تراشیهای جاهلانه که گاهی از تندروها نقل می شود، صورت گیرد تا در حالی که‏‎ ‎‏اشخاص فاسد و مفسد تصفیه می شوند اشخاص مفید و مؤثر با اشکالات واهی کنار‏‎ ‎‏گذاشته نشوند. و میزان، حال فعلی اشخاص است با غمض عین از بعض لغزشهایی که در‏‎ ‎‏رژیم سابق داشته اند، مگر آنکه با قرائن صحیح معلوم شود که فعلاً نیز کارشکن و‏‎ ‎‏مفسدند.‏


‏     3ـ آقایان قضات واجد شرایط اسلامی، چه در دادگستری و چه در دادگاههای‏‎ ‎‏انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی احکام اسلام را صادر کنند، و در‏‎ ‎‏سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پر اهمیت خود ادامه دهند. و مأمورین ابلاغ و‏‎ ‎‏اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا ملت از صحت قضا و‏‎ ‎‏ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضایی نمایند، و احساس کنند که در سایۀ احکام‏‎ ‎‏عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است. و عمل به عدل اسلامی مخصوص‏‎ ‎‏به قوۀ قضاییه و متعلقات آن نیست، که در سایر ارگانهای نظام جمهوری اسلامی از‏‎ ‎‏مجلس و دولت و متعلقات آن و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته ها و بسیج‏‎ ‎‏و دیگر متصدیان امور نیز به طور جدی مطرح است و اَحدی حق ندارد با مردم رفتار غیر‏‎ ‎‏اسلامی داشته باشد.‏

‏     4ـ هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد‏‎ ‎‏توقیف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف،‏‎ ‎‏جرم است و موجب تعزیر شرعی است.‏

‏     5ـ هیچ کس حق ندارد در مالِ کسی چه منقول و چه غیرمنقول، و در مورد حق کسی‏‎ ‎‏دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از‏‎ ‎‏بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی.‏

‏     6ـ هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب‏‎ ‎‏آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت‏‎ ‎‏نماید، و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی ـ اسلامی مرتکب شود، یا به‏‎ ‎‏تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا‏‎ ‎‏برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم‏‎ ‎‏باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده و لو برای یک نفر‏‎ ‎‏فاش کند. تمام اینها جرم ‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ گناه است و بعضی از آنها چون اشاعۀ فحشا و گناهان از کبایر‏‎ ‎‏بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و‏

‏بعضی از آنها موجب حد شرعی می باشد.‏

‏     7ـ آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه ها و‏‎ ‎‏گروهکهای مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که در خانه های امن و تیمی‏‎ ‎‏برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیتهای مجاهد و مردم بیگناه کوچه و‏‎ ‎‏بازار و برای نقشه های خرابکاری و افساد فی الأرض اجتماع می کنند و محارب خدا و‏‎ ‎‏رسول می باشند، که با آنان در هر نقطه که باشند، و همچنین در جمیع ارگانهای دولتی و‏‎ ‎‏دستگاههای قضایی و دانشگاهها و دانشکده ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل،‏‎ ‎‏ولی با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستانها و‏‎ ‎‏دادگاهها، چرا که تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنانچه‏‎ ‎‏مسامحه و سهل انگاری نیز نباید شود. و در عین حال مأمورین باید خارج از حدود‏‎ ‎‏مأموریت که آن هم منحصر است به محدودۀ سرکوبی آنان حسب ضوابط مقرره و‏‎ ‎‏جهات شرعیه، عملی انجام ندهند.‏

‏     و مؤکداً تذکر داده می شود که اگر برای کشف خانه های تیمی و مراکز جاسوسی و‏‎ ‎‏افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی‏‎ ‎‏وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد‏‎ ‎‏مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعۀ فحشا از‏‎ ‎‏بزرگترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از‏‎ ‎‏ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفۀ نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است‏‎ ‎‏عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند،‏‎ ‎‏و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می باشد. و اما کسانی که‏‎ ‎‏معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است، در حکم مفسد فی‏‎ ‎‏الأرض و مصداق ساعی در ارض برای فساد و هلاک حرث و نسل است و باید علاوه بر‏‎ ‎‏ضبط آنچه از این قبیل موجود است آنان را به مقامات قضایی معرفی کنند. و همچنین‏‎ ‎‏هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدائاً حکمی صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا‏

‏اجازه داشته باشند به منازل یا محلهای کار افراد وارد شوند که نه خانۀ امن و تیمی است و‏‎ ‎‏نه محل توطئه های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی، که صادر کننده و اجرا کنندۀ چنین‏‎ ‎‏حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است.‏

‏     8ـ جناب حجت الاسلام آقای موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی کشور، و جناب‏‎ ‎‏آقای نخست وزیر‏‎[1]‎‏ موظفند شرعاً از امور مذکوره با سرعت و قاطعیت جلوگیری‏‎ ‎‏نمایند. و لازم است در سراسر کشور، در مراکز استانداریها و فرمانداریها و بخشداریها‏‎ ‎‏هیأتهایی را که مورد اعتماد و وثوق می باشند انتخاب نمایند و به ملت ابلاغ شود که‏‎ ‎‏شکایات خود را در مورد تجاوز و تعدی مأمورین اجرا، که به حقوق و اموال آنان سر‏‎ ‎‏می زند بدین هیأتها ارجاع نمایند و هیأتهای مذکور نتیجه را به آقایان تسلیم، و آنان با‏‎ ‎‏ارجاع شکایات به مقامات مسئول و پیگیری آن متجاوزین را موافق با حدود و تعزیرات‏‎ ‎‏شرعی مجازات کنند.‏

‏     باید همه بدانیم که پس از استقرار  حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی با تأیید و عنایات  خداوند قادر کریم و توجه حضرت خاتم الاوصیا و بقیة الله ‏‎ ‎‏ـ ارواحنا لمقدمه الفداء ـ و پشتیبانی بی نظیر ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت، قابل‏‎ ‎‏قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن خدای نخواسته به کسی ظلم شود،‏‎ ‎‏و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق کریم اسلامی از اشخاص بی توجه به معنویات‏‎ ‎‏صادر شود.‏

‏     باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگی است احساس آرامش و امنیت‏‎ ‎‏نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همۀ جهات به کارهای خویش ادامه دهند، و اسلام‏‎ ‎‏بزرگ و دولت اسلامی را پشتیبان خود بدانند، و قوۀ قضاییه را در دادخواهیها و اجرای‏‎ ‎‏عدل و حدود اسلامی در خدمت خود ببینند، و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و‏‎ ‎‏کمیته ها را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند. و این امور بر عهدۀ همگان‏

‏است، و کار بستن آن موجب رضای خداوند و سعادت دنیا و آخرت می باشد، و تخلف‏‎ ‎‏از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقیب و جزای دنیوی است. از‏‎ ‎‏خداوند کریم خواهانم که همۀ ما را از لغزشها و خطاها حفظ فرماید، و جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏را تأیید فرموده و آن را به حکومت عالَمی قائم آل محمد ـ صلی الله علیه و آله ـ متصل‏‎ ‎‏فرماید «اِنّه قریب مجیب». والسلام علی عبادالله الصالحین.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

  • ـ آقای میرحسین موسوی.