حکم
انحلال هیأت های گزینش در سراسر کشور، و تأسیس هیأت های دارای صلاحیت
حکم انحلال هیأت های گزینش در سراسر کشور و تأسیس هیأت های دارای صلاحیت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 15 دی‌ ‭1361

زمان (قمری) : 20 ربیع الاول ‭1403

مکان: تهران

شماره صفحه : 219

موضوع : انحلال هیأت های گزینش در سراسر کشور، و تأسیس هیأت های دارای صلاحیت

زبان اثر : فارسی

مخاطب : ستاد پیگیری تخلفات قضایی و اداری (فرمان هشت ماده ای)

حکم انحلال هیأت های گزینش در سراسر کشور و تأسیس هیأت های دارای صلاحیت

حکم

‏زمان: 15 دی 1361 / 20 ربیع الاول 1403‏

‏مکان: تهران، جماران ‏

‏موضوع: انحلال هیأتهای گزینش در سراسر کشور، و تأسیس هیأتهای دارای صلاحیت‏

‏مخاطب: ستاد پیگیری تخلفات قضایی و اداری (فرمان هشت ماده ای)‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

‏ستاد پیگیری تخلفات قضایی و اداری ‏

‏     اخیراً چند کتاب به عنوان سؤالات دینی و ایدئولوژی اسلامی را ملاحظه نمودم و‏‎ ‎‏بسیار متأسف شدم از آنچه در این کتابها و جزواتی از این قبیل به اسم اسلام، این دین‏‎ ‎‏انسان ساز الهی، برای گزینش عمومی مطرح شده است و آنها را میزان رد و قبولی افراد‏‎ ‎‏قرار داده اند. این نوشته ها که مشحون از سؤالات غیر مربوط به اسلام و دیانت و احیاناً‏‎ ‎‏مستهجن و أسف آور است از آنجا که به اسم دیانت اسلام منتشر شده است، از کتب و‏‎ ‎‏جزوات انحرافی است که برای حیثیت اسلام و جمهوری اسلامی مضر است، و به وزیر‏‎ ‎‏ارشاد توصیه نمودم که امثال این کتب را در اسرع وقت جمع آوری و فروش و خرید و‏‎ ‎‏نشر آنها را ممنوع شرعی اعلام نمایند. شاید بسیاری از افرادی که در تدوین آنها دخالت‏‎ ‎‏داشته اند دارای حسن نیت بوده اند، لکن احتمال نفوذ شیاطین در این نحو مسائل قوی‏‎ ‎‏است که برای مشوه نمودن چهرۀ نورانی اسلام یا جمهوری اسلامی به این امر اقدام‏‎ ‎‏نموده اند. لهذا مراتب زیر را از ستاد محترم خواستارم :‏

‏     1ـ تمام هیأتهایی را که به نام گزینش در سراسر کشور تشکیل شده اند، منحل اعلام‏‎ ‎‏می نمایم، چه در قوای مسلح یا در وزارتخانه ها و ادارات، و چه در مراکز آموزش و‏‎ ‎‏پرورش تا برسد به دانشگاه ها، تمام آنها منحل است و ستاد انحلال را اعلام نماید.‏

‏     2ـ ستاد موظف است دراسرع وقت دستور دهد تا هیأتهایی به جای هیأتهای منحله،‏‎ ‎‏از افراد صالح و متعهد و عاقل و صاحب اخلاق کریمه و فاضل و متوجه به مسائل روز‏

‏تعیین تا درگزینش افراد صالح، بدون ملاحظۀ روابط اقدام نمایند،و گزینش زیرنظر آنها‏‎ ‎‏انجام گیرد، و دقت شود تا این افراد، تنگ نظر و تندخو و نیز مسامحه کار و سهل انگار‏‎ ‎‏نباشند. و چنانچه قبلاً تذکر داده ام میزان درگزینش، حال فعلی افراد است، مگر آنکه از‏‎ ‎‏گروهکها و مفسدین باشند، یا حال فعلی آنها مفسده جویی و اخلالگری باشد. و اما‏‎ ‎‏کسانی که در رژیم سابق به واسطۀ جو حاکم یا الزام رژیم ستمگر مرتکب بعضی نارواها‏‎ ‎‏شده اند ولی فعلاً به حال عادی و اخلاق صحیح برگشته اند، تندرویهای جاهلانه درحق‏‎ ‎‏آنها نشود که این ظلم است و مخالف دستور اسلام، و باید ممنوع اعلام شود.‏

‏     3ـ از آنجا که بسیاری از سؤالهای اسلامی این کتابچه ها از مسائل غیر محل اطلاع‏‎ ‎‏می باشد که شاید فضلا و علمای زحمتکش نیز در جواب آنها عاجز باشند، و نیز بعض‏‎ ‎‏آنها غلط و بعضی از سؤال و جوابها بر خلاف است، این نحوۀ سؤالات به هیچ وجه معیار‏‎ ‎‏در گزینش افراد نیست ،و ندانستن آنها برای آنان اشکال و عیبی ندارد .لازم است ستاد‏‎ ‎‏محترم، اشخاصی را مأمور کند که اگر افرادی، چه به واسطۀ سؤالهای شرعی، که دانستن‏‎ ‎‏آنها برای این اشخاص لزوم ندارد، و چه سؤالهای ناروایی که به اسلام ارتباط ندارد، از‏‎ ‎‏ادارات و یا وزارتخانه ها یا دیگر مراکز اخراج شده اند و یا به واسطۀ آن استخدام‏‎ ‎‏نشده اند، تشخیص داده تا اگر اخراج یا عدم پذیرش به صرف این امور یا اشباه آن بوده‏‎ ‎‏است، آنان را به محل خود برای خدمت برگردانند که این نحوۀ عمل که با آنها شده است‏‎ ‎‏ظلم فاحش است، و محروم نمودن کشور از اشخاص مفید می باشد که از همۀ اینها باید‏‎ ‎‏جلوگیری شود. و نیز از افراد صحیحی که در هیأتهای گزینش بوده اند، قدردانی شود و به‏‎ ‎‏افراد دیگر آنها نصیحت شود تا نظیر این افعال در کشور اسلامی واقع نشود.‏

‏     4ـ ستاد محترم دستور دهد کتابچه های مختصری شامل بعضی از مسائل شرعی که‏‎ ‎‏محل اطلاع عمومی است، و مسائل اعتقادی که دانستن آنها در اسلام لازم است به طور‏‎ ‎‏ساده، بدون معماها که در این کتب و نشریات انحرافی موجود است، و بعضی مسائل‏‎ ‎‏مناسب با شغل افراد، با نظارت اشخاص مطلع از احکام اسلام و متوجه به اطراف مسائل‏‎ ‎‏سیاسی و اجتماعی تهیه شود و آنها را در دسترس افراد قرار داده، و در صورت احتیاج‏

‏اشخاص را آموزش دهند، و بدون آموزش، سؤال از آنها نشود و میزان رد و قبول،‏‎ ‎‏موازین اسلام و انسانی باشد که هدایت جاهلان، منظور نظر اصیل است.‏

‏     5ـ تجسس از احوال اشخاص در غیر مفسدین و گروههای خرابکار مطلقاً ممنوع‏‎ ‎‏است، و سؤال از افراد به اینکه چند معصیت نمودی، چنانچه بنا به بعضی گزارشات این‏‎ ‎‏نحوه سؤالات می شود، مخالف اسلام وتجسس کننده، معصیتکار است. باید در گزینش‏‎ ‎‏افراد این نحوه امور خلاف اخلاق اسلامی و خلاف شرع مطهر ممنوع شود.‏

‏     6ـ بنا به گزارش رسیده، بعضی از کلاسهای درسی که در ارتش و سپاه و سایر مراکز‏‎ ‎‏نظامی و انتظامی تأسیس شده است، بسیار مستهجن و مبتذل است. باید این کلاسها به‏‎ ‎‏وسیلۀ اشخاص عالم، عاقل و متعهد اداره شود، و نمایندگان اینجانب در نیروهای نظامی‏‎ ‎‏و انتظامی با کمال جدیت به اصلاح آنان پرداخته و به کار خود ادامه دهند. این ستاد‏‎ ‎‏موظف است برای هر وزارتخانه یا مراکز دیگر کتابچه هایی مناسب با کار آنان به صورتی‏‎ ‎‏معقول و اسلامی تهیه نموده و از تعلیمات جاهلانه و احیاناً ضدانقلابی جلوگیری نمایند.‏‎ ‎‏از خداوند تعالی توفیق آقایان را در امور محوله و حُسن جریان آن را خواستارم. والسلام‏‎ ‎‏علیکم و رحمة الله .‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎