سخنرانی
اهمیت همبستگی نیروی هوایی با اسلام ـ عنایات الهی در پیروزی های ملت ایران
سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی و کارکنان هواپیمایی (رمز پیروزی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 19 ب‍ه‍م‍ن‌ ‭1361

زمان (قمری) : 24 ربیع الثانی ‭1403

مکان: تهران

شماره صفحه : 292

موضوع : اهمیت همبستگی نیروی هوایی با اسلام ـ عنایات الهی در پیروزی های ملت ایران

زبان اثر : فارسی

مناسبت : روز بیعت نیروی هوایی با امام

حضار : معینی پور (فرمانده نیروی هوایی) و پرسنل نیروی هوایی، کارکنان هواپیمایی جمهوری اسلامی

سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی و کارکنان هواپیمایی (رمز پیروزی)

سخنرانی

‏زمان: صبح 19 بهمن 1361 / 24 ربیع الثانی 1403 ‏

‏مکان: تهران، حسینیه جماران‏

‏موضوع: اهمیت همبستگی نیروی هوایی با اسلام ـ عنایات الهی در پیروزیهای ملت ایران‏

‏مناسبت: روز بیعت نیروی هوایی با امام‏

حضار:‏معینی پور (فرمانده نیروی هوایی) و پرسنل نیروی هوایی، کارکنان هواپیمایی جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

تعهد و فداکاری بیاد ماندنی نیروی هوایی

‏     ‏‏من این پیروزیهای قدرتمندانۀ اسلام در این دهۀ اخیر فجر به همۀ شما آقایان و تمام‏‎ ‎‏نیروهای مسلح و امت بزرگ اسلامی تبریک عرض می کنم. مجاهدات شما برادران‏‎ ‎‏نیروی هوایی که اول نیرویی بود که به اسلام پیوست و اول نیرویی بود که به اسلام رو‏‎ ‎‏آورد و قرآن، و به طاغوت پشت کرد. این تعهد و این فداکاری که در آن وقت ارزش‏‎ ‎‏فراوان داشت، از یاد ملت، از یاد همۀ مستضعفان محو ان شاء الله نخواهد شد. و شما در‏‎ ‎‏پیشگاه خدای تبارک و تعالی آبرومندید و ارزشمندید که در وقت مشکل این سد را‏‎ ‎‏شکستید و در دنبالۀ شما سایر نیروها هم متصل شدند به ملت، و بحمدالله پیروزی حاصل‏‎ ‎‏شد و طاغوت مبدل به رحمان شد. و شمایی که در آن وقت در خدمت طاغوت بودید، از‏‎ ‎‏آن روز تاکنون در خدمت اسلام و در خدمت خدای تبارک و تعالی هستید.‏

‏     این پیروزی که برای شما و قوای مسلح از اول انقلاب تاکنون پیدا شده است، یک امر‏‎ ‎‏عادی نمی شود تلقی اش کرد. اما در اول انقلاب می دانید که ما مواجه بودیم با چه قدرتی‏‎ ‎‏که در سالهای طولانی او را مجهز کرده بودند؛ ولو اینکه برای ایران مجهز نکرده بودند‏‎ ‎‏برای مقابله با دشمنهای امریکا مجهز کرده بودند و می دانید که همۀ قدرتها هم دنبال او‏‎ ‎‏بودند و به او کمک می کردند، و مع ذلک این ملت در آن وقت که چیزی نداشت، دست‏

‏تهی بود، بر این قدرتها غلبه پیدا کرد. و از جمله غلبه ها قضیۀ اتصال شما برادران بر ملت‏‎ ‎‏بود که در آن روز شعارهای ملت، دعوت شما به برادری بود و شما هم پذیرفتید و در‏‎ ‎‏کنار برادرانتان تا امروز مشغول جهاد مقدس هستید. باید ما همه بدانیم که دنبال اینکه‏‎ ‎‏ملت و همۀ اقشار نظامی و قوای مسلح برای خدا و برای پیاده کردن احکام خدا و برای‏‎ ‎‏بیرون راندن شیطان و رژیم طاغوت و جایگزین کردن «الله اکبر» به جای آنها. و رژیم‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی در همه مراحل به ما و شما کمک فرموده است و عنایاتش از شماها‏‎ ‎‏سلب نشده است. و من امیدوارم که شما و همۀ ما و همۀ ملت به عهد خودشان برای‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی باقی باشند. و خدای تبارک و تعالی هم اگر شما نصرت بکنید‏‎ ‎‏وعده فرموده است که نصرت کند به شما‏‎[1]‎‏ و تاکنون هم نصرت فرموده است.‏

عنایات الهی در پیروزی رزمندگان اسلام

‏     ‏‏شما ملاحظه بفرمایید که در هر مرحله ای از مراحل که ملت ایران و ارتش ایران و سپاه‏‎ ‎‏ایران و سایر قوای مسلح روبرو شدند با کفار، در عین حالی که اینها ساز و برگشان به‏‎ ‎‏اندازۀ آنها نبوده است و آنها از همه جا گدایی کردند و به آنها کمک شده است و ایران‏‎ ‎‏جز اتصال به خدای تبارک و تعالی به جای دیگر اتصال ندارد، این خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏است که این پیروزیها را نصیب شما و نصیب ملت شما کرده است؛ والاّ یک قوایی که در‏‎ ‎‏سنگرهای از پیش ساخته شده نشسته اند، سنگرهای بسیار عظیم نشسته اند و به همه جور‏‎ ‎‏از مهمات مجهز هستند. از سلاحها مجهز هستند، آن وقت یک عده از این طرف در‏‎ ‎‏بیابانها راه بیفتند و آنها را از سنگرها بیرون کنند و سنگرها را خالی کنند و از آنها آنقدر‏‎ ‎‏اسیر بگیرند که شما می دانید، یک مسئله ای نیست که ما یک امر عادی حساب بکنیم و‏‎ ‎‏پای خودمان حساب کنیم. این مسئله مافوق طبیعت است. این مسئله روی عنایاتی است‏‎ ‎‏که خدا به شما کرده است و دارد. و برای ما همه این عنایت خدای تبارک و تعالی‏

‏بالاترین درجه است. و ما همه مرهون نعمتهای او هستیم، و باید همیشه این مطلب را در‏‎ ‎‏نظر داشته باشیم.‏

اتحاد در مقابل دشمنان، رمز پیروزی

‏     ‏‏و خدای تبارک و تعالی هم به دنبال اینکه این نعمت را شکر می کنید زیاد می کند این‏‎ ‎‏نعمت را. اگر شکر بکنید وعده فرموده است که من زیاد می کنم. نعمتهای خودش را زیاد‏‎ ‎‏می کند. امروز شما می بینید که همۀ قوای مسلح، قوای مسلح و ملت همه با روحانیت،‏‎ ‎‏روحانیت با همه، یک دسته هستند در مقابل کفار و رمز پیروزی شما همین است. یک‏‎ ‎‏همچو مجلسی که الآن ما داریم که روحانیت با شما مخلوط هستند، و در سابق اگر یک‏‎ ‎‏روحانی هم در آنجا بود روحانی وابسته به دربار بود، و امروز روحانیونی هستند که از‏‎ ‎‏خود این مردم اند و خدمتگزار این مردم اند و از حوزه های علمی هستند و به هیچ جا‏‎ ‎‏مربوط نیستند. امروز این مخلوطی که ایران دارد که سپاه با ارتش، ارتش با بسیج، بسیج با‏‎ ‎‏همه، عشایر با شما با همه. ملت پشتیبان، روحانیت پشتیبان، همه با هم هستید، این یک‏‎ ‎‏نعمتی است که خدای تبارک و تعالی به ایران مرحمت فرموده است. و گمان نکنید در‏‎ ‎‏جای دیگر این نعمت باشد، و علتش هم این است که ایران برای اسلام قیام کرد. از اول‏‎ ‎‏فریاد زد که ما اسلام را می خواهیم و خدای تبارک و تعالی برای اینکه، به اسلام ارج‏‎ ‎‏می گذارد، این کاری که شما کردید، در پیشگاه او ارزش داشت و شما را یاری کرد. و اگر‏‎ ‎‏ملتهای دیگری هم همین برنامه را داشته باشند و برای اسلام و برای خدا حرکت کنند،‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی با آنها هم همان خواهد کرد که با شما خواهد کرد. عمده این است‏‎ ‎‏که ما تکلیفمان را بفهمیم. عمده این است که بشر بفهمد که باید چه بکند. اگر بشر راه‏‎ ‎‏خودش را پیدا بکند، خدای تبارک و تعالی راههای هدایت را، راههای پیروزی را به او‏‎ ‎‏نشان می دهد. شما گمان می کنید که این رعبی که خدا در دل اینها انداخته است، به واسطۀ‏‎ ‎‏تفنگ ماست؟ به واسطۀ قدرت ماست؟ این یک رعبی است که در صدر اسلام هم‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی پیغمبر اسلام را با همین رعب که به دل دشمنانش می انداخت پیروز‏

‏می کرد و الاّ آنها هم در مقابل دشمنانشان ساز و برگی نداشتند. اینکه یکدفعه وقتی الله ‏‎ ‎‏اکبر گفته می شود فوجها فرار می کنند، سنگرها را خالی می کنند، در همین اخیر که اطلاع‏‎ ‎‏دادند این بود که به مجرد اینکه اینها حمله کردند و صدای الله اکبر را بلند کردند، آنها فرار‏‎ ‎‏کردند. در خرمشهر هم همین شد. جاهای دیگر هم همین. بناءً علیه ما باید این نعمت خدا‏‎ ‎‏را حفظ کنیم و این رحمتی که خدای تبارک و تعالی به ما عنایت کند، کوشش کنیم که این‏‎ ‎‏رحمت ادامه پیدا کند. و کوشش این است که اولاً الهی بشویم، در راه خدا خدمت‏‎ ‎‏بکنیم، خودمان را فرمانبر از خدا بدانیم و خودمان را از او و به سوی او بدانیم. و دنبال‏‎ ‎‏همین معنا آن وقت آن مسئلۀ دوم که وحدت و انسجام است حاصل می شود؛ برای اینکه‏‎ ‎‏تفرقه از شیطان است و وحدت کلمه و اتحاد از رحمان است. وقتی که شما الهی شدید،‏‎ ‎‏رحمانی شدید، توجه به خدا داشتید، دنبال او دیگر تفرقه حاصل نمی شود، اختلاف‏‎ ‎‏حاصل نمی شود. و بحمد الله امروز مابین همۀ قوای مسلح یک انسجام بزرگ هست و‏‎ ‎‏امیدوارم که همه توجه داشته باشید که این انسجام را حفظ بکنید.‏

اعتنا ننمودن به تبلیغات دشمنان

‏     ‏‏و به این بوقهای تبلیغاتی که در دنیا بلند است بر ضد شما، بر ضد همه بلند است، به‏‎ ‎‏اینها هیچ وقت اعتنا نکنید. آنها گاهی تحریک می کنند ارتش را «ارتش را دیگر، در‏‎ ‎‏ایران ارتش دیگر کاری به جمهوری اسلامی ندارد» و گاهی از این طرف تحریک‏‎ ‎‏می کنند. اینها شغلشان این است که در هر شکستی که بخورند یک مدتی که اصلاً بروز‏‎ ‎‏نمی دهند شکست را، یک مدتی هم می گویند که این می گوید این طوری، آن می گوید‏‎ ‎‏این طوری. الآن هم می گویند که دولت ایران می گوید که ما چه کردیم، صدام هم‏‎ ‎‏می گوید که ما تمامشان را از عراق بیرون کردیم، همه را کشتیم یا بیرون رفتند و تجهیزات‏‎ ‎‏آنها را هم همه را ضبط کردیم؛ اساس صحبت همین است.‏

عبرت آموزی از اقتدار ملت ایران

‏     ‏‏و باید دولتهای منطقه این مطلب را بفهمند که اگر چنانچه با اسلام آشنا بشوند و با‏

‏ایران دست برادری بدهند، ایران می تواند آنها را از شرّ همۀ قدرتها نجات بدهد. و آنها‏‎ ‎‏دیگر ان شاء الله و آنها دیگر خوف اینکه اگر ما چه بکنیم امریکا چه می کند، نداشته‏‎ ‎‏باشند. خوب، ما همانهایی که شما می ترسید عمل کردیم. ما یک نوکر نشاندار بزرگی‏‎[2]‎‎ ‎‏از امریکا بیرون کردیم، و ما سفارت امریکا که اسمش سفارت بود و جاسوسخانه بود،‏‎ ‎‏بستیم و تصرف کردیم و ما جاسوسهای امریکایی را بیرون کردیم. و ما مستشارهای‏‎ ‎‏امریکایی را بیرون کردیم، و امریکا هم نتوانست کاری بکند، می خواست بکند. و ایران‏‎ ‎‏در صورتی که یک جمعیت محدود فوقش چهل میلیونی دارد و یک مهمات و اسلحه‏‎ ‎‏محدود دارد، در عین حال ایستاده در مقابل همۀ قدرتها و از هیچ قدرتی هم باک ندارد؛‏‎ ‎‏برای اینکه به یک قدرت اتکال دارد و او خداست. وقتی به او اتکال داشت و اتصال‏‎ ‎‏داشت، احتیاج به اینکه به دیگران اتصال پیدا کند ندارد. وقتی بنا شد یک جمعیت چهل‏‎ ‎‏میلیونی بتواند در مقابل امریکا و در مقابل شوروی، در مقابل فرانسه و در مقابل همۀ اینها‏‎ ‎‏بایستد، یک ملت اگر یک میلیاردی شد، آن وقت کسی می تواند با او مخالفت کند؟ این‏‎ ‎‏مسلمانها که قریب یک میلیارد جمعیت دارند، لکن متفرق از هم هستند، هر کدام یک‏‎ ‎‏سازی می زنند، دولتهایشان با ملتهایشان مخالف اند، ملتها هم با دولتها همین طور، هر‏‎ ‎‏دولتی هم با دولت دیگر اگر هم بگوید دوستم، دروغ می گوید. این صدام که حالا اینقدر‏‎ ‎‏تا حالا این قدر ادعا می کرد که من وابستگی به امریکا ندارم و من با اسرائیل دشمنم و با‏‎ ‎‏مصر دشمن هستم و من یک عربی هستم که فقط عربیت را می فهمم و امریکا و فرانسه و‏‎ ‎‏دیگران را اصلاً کاری ندارم و قبول ندارم، حالا معلوم شد که قضیه چی هست؛ حالا‏‎ ‎‏معلوم شد که این مرد، هم امریکایی بوده است هم اسرائیلی بوده است و هم در غیاب‏‎ ‎‏آنها با شوروی بست و بند داشته است و هم با فرانسه. آنی که در ذهنش نبوده، عرب‏‎ ‎‏بوده. با مصر هم به اعتبار اینکه امریکا با مصر است، آن مربوط است و الاّ او تابع این‏‎ ‎‏است، می خواهد قدرت خودش را در همۀ منطقه جا بزند. از اول هم که وارد این هجوم‏

‏شد، بازی اش دادند و بزرگمنشی خودش باصطلاح و بلندبینی خودش باصطلاح و آن‏‎ ‎‏حب شیطانی نفسانی خودش هم بود. امریکا هم بازی اش داد که ایران دیگر چیزی‏‎ ‎‏ندارد، خوب ارتشش که از بین رفت و پاسدارها هم که چیزی نیستند و دیگر مردم هم که‏‎ ‎‏اصلاً کاری به این حرفها ندارند، تو بیا برو ایران را بگیر، نفت ایران مال تو. وقتی شد، چه‏‎ ‎‏خواهی کرد، چه خواهی شد، منطقه را تو بگیر، همۀ منطقه مال تو. یک همچو حرفهایی‏‎ ‎‏زدند و کلاه سرش گذاشتند. این بدبخت هم از آنها گول خورد و حمله کرد به ایران و‏‎ ‎‏هیچ یک از اینها ایران را نمی شناختند، یعنی، ایران را خیال می کردند مثل زمان سابق‏‎ ‎‏است. ایران را آنها نمی دانستند که وقتی یک ملتی اسلامی شد، یکدفعه فریاد اسلام را‏‎ ‎‏زد، این غیر از آن چیزهایی است که آنها می فهمند. آنها اصلاً از قدرت اسلام اطلاع‏‎ ‎‏ندارند. نمی فهمند، نه آنها نمی فهمند، بعضی از اینها هم که از خود ما بودند و فرار کردند‏‎ ‎‏و منافقی کردند، اینها هم نمی دانستند یعنی چه ایران. اینها هم خیال می کردند که اگر ما‏‎ ‎‏یک صدایی درآوریم تمام می شود قضیه یا مثلاً در آمل اگر یک دسته کمونیستها‏‎ ‎‏می گفتند اگر ما یک دفعه آمدیم در خیابان، دیگر همه مردم با ما هستند. یک همچو‏‎ ‎‏حماقتها اسباب این شد که صدام وارد یک دامی بشود که از صد تا دامی که او دارد بیشتر‏‎ ‎‏باشد. و من امیدوارم که خدای تبارک و تعالی به ما عنایاتش را مستدام بدارد و ما در‏‎ ‎‏خدمت او بیشتر از سابق باشیم. و همه ما با هم مجتمعاً ید واحده باشیم بر ما سوی و‏‎ ‎‏خداوند همۀ شما را سلامت بدارد. و ارزشهای شما هیچ وقت از ذهن ما خارج نمی شود.‏‎ ‎‏و اول کسی که به ما و به اسلام ملحق شدند شما بودید و شما سابقین السابقین‏‎[3]‎‏ هستید و‏‎ ‎‏مقرب هستید پیش خدا ان شاء الله . ‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‏

‎ ‎

  • ـ سورۀ محمد، آیۀ 7:«اِنْ تَنْصُرُوا الله َ یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ اَقْدامَکُمْ» اگر خدا را یاری کنید، خدا هم شما را یاری خواهد کرد و شما را ثابت قدم خواهد گردانید.
  • ـ محمدرضا پهلوی است.
  • ـ سبقت جستگان، پیش افتادگان.