سخنرانی
توطئه کشف حجاب در زمان رضا شاه
سخنرانی در جمع بانوان «مؤسسه 12 فروردین» قم و تهران (توطئه کشف حجاب)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 22 اس‍ف‍ن‍د ‭1361

زمان (قمری) : 27 جمادی الاول ‭1403

مکان: تهران

شماره صفحه : 359

موضوع : توطئه کشف حجاب در زمان رضا شاه

زبان اثر : فارسی

حضار : بانوان عضو «مؤسسه 12 فروردین» قم و تهران

سخنرانی در جمع بانوان «مؤسسه 12 فروردین» قم و تهران (توطئه کشف حجاب)

سخنرانی

‏زمان: 22 اسفند 1361 / 27 جمادی الاول 1403 ‏

‏مکان: تهران، حسینیه جماران‏

‏موضوع: توطئۀ کشف حجاب در زمان رضا شاه‏

‏حضار: بانوان عضو «مؤسسه 12 فروردین» قم و تهران‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

منحرف نمودن جوانان به نام تمدن

‏     ‏‏باید از خانمهای محترم و بانوان معظم قم و حضار محترم که امروز در اینجا تشریف‏‎ ‎‏دارند تشکر کنم و قدردانی.شاید من بهتر از دیگران مشکلاتی که بر این مملکت در طول‏‎ ‎‏سلطنت این پدر و پسر گذشت شاهد بوده ام، و به اندازۀ من کمتر کسی از باب اینکه‏‎ ‎‏عمرش وفا نکرده است، شاهد این مسائل بود.‏

‏     اکثر شما خانمها آن زمان را یاد ندارید و شاید در بین شما بسیار کم باشد که آن زمان‏‎ ‎‏اسفبار را یاد داشته باشد. در آن زمان به اسم اینکه می خواهیم نیمی از جمعیت ایران را‏‎ ‎‏فعال کنیم، آن شقیّ جنایتکار‏‎[1]‎‏ دست به یک جنایت زد و آن جنایت کشف حجاب بود؛‏‎ ‎‏و به جای اینکه نیمی از جمعیت ایران را فعال کند آن نیم دیگری هم که نیمۀ مردان بود به‏‎ ‎‏طور بسیار زیادی از فعالیت انداختند و این عروسکهایی که درست کردند و در همۀ‏‎ ‎‏ادارات جا دادند و در همۀ خیابانها راه انداختند، آنهایی که در ادارات بودند، سایر‏‎ ‎‏افرادی که در ادارات بودند را هم از کارهای خودشان بازداشتند و آنهایی که در خیابانها‏‎ ‎‏رها بودند، جوانهای ما را به فساد کشاندند و فعالیت جوانهای ما را از دست آنها گرفتند.‏‎ ‎‏به اصطلاح خودشان می خواستند که تمدن شرق را وارد ایران کنند، و با آن وضعی که‏‎ ‎‏درست کردند، تمدن بزرگ اسلامی را هم از بین بردند. و بحمدالله در شهر مقدس قم‏‎ ‎‏آنچنان پایداری کردند خانمها و بانوان که مشت به دهن آنها زدند و در تهران و سایر‏

‏شهرها هم اکثریت زنها، اکثریت بانوان با آن مخالفت کردند و تو دهنی زدند؛ و همان‏‎ ‎‏مقدار از عروسکهایی که خودشان را مهیا کرده بودند برای اینکه، ایران را به فساد‏‎ ‎‏بکشند، کافی بود که جوانهای ما را، چه دخترها و چه پسرها را منحرف کنند. و خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی بر ما، بر ملت ما منت گذاشت و نجات داد این ملت را، این بانوان را از آن‏‎ ‎‏نقشه هایی که آنها کشیده بودند. و شما ملاحظه کنید در طول سلطنت این دو نفر فاسد،‏‎ ‎‏این خانمهایی که آمدند بیرون و وارد جامعه شدند، اینها چه کار مثبتی انجام دادند؟ الآن‏‎ ‎‏را مقایسه کنید با آن وقت.‏

فعالیت ارزشمند بانوان در عرصه های مختلف

‏     ‏‏الآن ایران تقریباً یک مدرسه شده است و در هر جای ایران که انسان نگاه می کند،‏‎ ‎‏بانوان آنجا مشغول فعالیت اسلامی، دینی و حتی فعالیت سیاسی هستند، با حفظ‏‎ ‎‏عفافشان، با حفظ شرفشان. آنها در طول این مدت که رها بودند در بین مردم، جز فساد‏‎ ‎‏ایجاد نکردند. و این بانوان در این مدت کم، آن قدر فعالیت کردند که شما نمونه اش را در‏‎ ‎‏قم ملاحظه می کنید، و از این نمونه در شهرهای دیگری هم هست. و البته من باید تشکر‏‎ ‎‏کنم از اهالی قم و از بانوان معظم قم که در یک همچو اوقاتی که ما گرفتار ابرقدرتها و‏‎ ‎‏قدرتهای فاسد هستیم و ایران از هر طرف مورد حملۀ آنها هستند، شما بانوان در پشت‏‎ ‎‏جبهه، آن فعالیتی را می کنید که آن سلحشوران در جبهه ها، و همان طوری که آنها مشغول‏‎ ‎‏فعالیت هستند، شما مشغول فعالیت هستید. یک راه، از راه ساختن خود و جوانهای خود‏‎ ‎‏و خانمهای جوان و یک راه، از راه پشتیبانی به آنهایی که در جبهه هستند؛ و این یک‏‎ ‎‏امری است که بسیار مورد تشکر است و بسیار ارزنده است و در پیش خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی ارزندگی شایان دارد. و اما هر کاری که انسان اشتغال به آن دارد، خصوصاً کارهای‏‎ ‎‏اسلامی و انسانی، البته یک دسته هم پیدا می شوند که در مقابل این کارها برای اینکه یا‏‎ ‎‏حس حسادت دارند و یا حس رقابت و اینها، یا انحراف دارند، البته آنها مخالفت‏‎ ‎‏می کنند و شما کسانی که مشغول به این مؤسسه هستند و مدیران این مؤسسه هستند و‏‎ ‎‏کسانی که در این مؤسسه مشغول خدمت هستند و کسانی که در این کلاسهای درس‏

‏مشغول درس خواندن هستند، توقع این را نداشته باشید که همۀ بانوانی که هستند و همۀ‏‎ ‎‏زنهایی که هستند با شما موافق باشند. هستند در بین اشخاص کسانی که آنها نمی توانند‏‎ ‎‏این مسائل اسلامی را ببینند. و بعضی از آنها مسائل اسلامی را یک مسائلی می دانند که با‏‎ ‎‏تمدن شرق چون مخالف است و با تمدن غرب چون مخالف است از این جهت،‏‎ ‎‏ارتجاعی است. پیشرفتگی را آنها به این می دانند که یا تابع غرب باشند و غربزده و یا تابع‏‎ ‎‏شرق باشند و شرقزده. و امروز که ایران دست رد به سینۀ هر دو گروه زده است و نه‏‎ ‎‏متمایل به شرق است و نه متمایل به غرب و می خواهد انسانی زندگی کند، با شرافت و‏‎ ‎‏ارزندگی انسان شروع کند به کار، البته کارشکنیها هست. لکن آنهایی که کارشکنی‏‎ ‎‏می کنند اگر مسلمان هستند، این خدمت بزرگی که این خانمها و این بانوان دارند می کنند‏‎ ‎‏و پیش خدا خدمت شایسته است، از معاصی کبیره است که کارشکنی در این موضوع‏‎ ‎‏بکنند. و اگر چنانچه آنها هستند که پایبند به اسلام نیستند و می خواهند هرزگی بکنند،‏‎ ‎‏فصل هرزگی گذشت. دیگر به شما اجازه نمی دهند بانوان ایران که کارهایی که سابق‏‎ ‎‏می کردید این کارها را اعاده بدهید. و من باید از همۀ شماها تشکر کنم. و البته شماها‏‎ ‎‏بحمدالله مشغول فعالیت دینی هستید و بینش سیاسی هم در بین شماها هست و در بین‏‎ ‎‏بانوان ایران، هم بینش دینی هست و هم بینش سیاسی، و از آن چیزی که شما را باز‏‎ ‎‏می داشت از اینکه فعالیت سیاسی و دینی بکنید آن موانع مرتفع شد. و امیدوارم بزودی‏‎ ‎‏شما به یک پایه ای برسید که هر کدامتان بتوانید عده ای را تربیت کنید. و ان شاء الله ایران‏‎ ‎‏یک ایران زنده، یک ایران پاینده، یک ایران مقاوم در مقابل شرق و غرب و در مقابل‏‎ ‎‏آنهایی که در مقابل ما ایستاده اند باشد.‏

عدم تعهد کشورها نسبت به قدرتهای بزرگ

‏     ‏‏و اما یک کلمه هم راجع به مسائلی که در این اوقات پیش آمده است عرض کنم. یکی‏‎ ‎‏از مسائل، این کنفرانس سران به اصطلاح غیر متعهدهاست. این کنفرانسی که سران اول‏‎ ‎‏در سابق تأسیس کردند افراد بسیار متعهدی به اسلام و به کشورهای خودشان بودند، و‏

‏غیر متعهد نسبت به قدرتهای بزرگ. لکن امروز مخلوط شده است از یک جنسهای‏‎ ‎‏مختلف، بسیاریشان آنها هستند که غیرمتعهدند و بعضی از آنها، آنها هستند که اگر اینها‏‎ ‎‏غیرمتعهد باشند ما متعهد نباید داشته باشیم. اگر بنا باشد که حسین اردنی‏‎[2]‎‏ و حسن‏‎[3]‎‏ و‏‎ ‎‏حُسنی مبارک‏‎[4]‎‏ و امثال اینها غیرمتعهدند، همه غیرمتعهدند، پس نباید بگویند که یک‏‎ ‎‏دسته متعهد، یک دسته غیرمتعهد. و از کارهایی که باید این کنفرانسِ غیرمتعهدین انجام‏‎ ‎‏بدهند که در رأس همۀ کارهاست و باید بعدها هم این مطلب را انجام بدهند، این است که‏‎ ‎‏اول متعهد و غیرمتعهد را از هم جدا کنند. هرکس ادعا کرد که من غیرمتعهدم، در بین‏‎ ‎‏خودشان راه ندهند. چه بسا افرادی که وابستگی آنها و غلام حلقه به گوش بودن آنها‏‎ ‎‏نسبت به شرق و نسبت به غرب از آن متعهدینی که هستند زیادتر است، و اگر وارد اینها‏‎ ‎‏باشند و نفوذ در اینها بکنند راه را منحرف می کنند و دیگران را منحرف می کنند.‏

لزوم تصفیۀ عناصر وابسته از کشورهای غیر متعهد

‏     ‏‏باید اول این کشورهای غیرمتعهد، این کشورهایی که می خواهند مستقل باشند، این‏‎ ‎‏کشورهایی که خودشان را غیرمتعهد می خواهند ‏‏[‏‏تصفیه‏‏]‏‏ بکنند، اول تصفیه کنند این‏‎ ‎‏مجلس خودشان را، این کنفرانس خودشان را، این جنبش خودشان را، تصفیه کنند از‏‎ ‎‏عناصری که اینها به اسم غیرمتعهد وارد می شوند و می خواهند خدمت کنند یا به امریکا،‏‎ ‎‏که اکثراً اینطورند یا به شوروی که آن هم بسیارند. اگر اینها در بین شما باشند نمی گذارند‏‎ ‎‏که شما غیرمتعهد بمانید، نمی گذارند که شما برای کشورهای ضعیف کار بکنید،‏‎ ‎‏نمی گذارند که شما وابستگیهای خودتان را از کشورها جدا کنید. اینها در شعار از شما‏‎ ‎‏پیش اند. شما ببینید که در این کنفرانسی که اخیراً همین چند روز تأسیس شد و پایان‏‎ ‎‏یافت، یکی از کسانی که طرفداری کرد امریکا بود. امریکایی که همۀ عالم را می خواهد‏‎ ‎‏تحت قدرت خودش بیاورد. اگر چنانچه این کنفرانس را او می ترسید اَزِش، و گمان‏

‏می کرد که این کنفرانس بر ضدّ او خواهند قیام کرد، هیچ وقت از او تعریف نمی کرد، از‏‎ ‎‏اینها تعریف نمی کردند، لکن آنها از این کنفرانس تجلیل کردند. برای اینکه دلبستگی‏‎ ‎‏آنها به افرادی است که وارد این کنفرانس شده اند، مثل حسین اردنی و حسنی و امثال‏‎ ‎‏اینها و صدام. اینها وارد شدند به اسم اینکه ما غیرمتعهد هستیم، و این غیرمتعهدها‏‎ ‎‏می خواهند همۀ شما را به مثل خودشان غیرمتعهد بکنند. اگر شما بخواهید که واقعاً یک‏‎ ‎‏جمعیت غیرمتعهد، یک سران غیرمتعهد باشید و بتوانید به آن عدم تعهد خودتان عمل‏‎ ‎‏بکنید، در رأس امور تصفیه است. اگر یک نفر فاسد در بین شما باشد نمی گذارد کار شما‏‎ ‎‏انجام بگیرد. باید اول امثال اینها را، صدام را، حسین را، حسنی را، حسن را و امثال اینها را‏‎ ‎‏از بین خودتان طرد کنید تا بتوانید یک کنفرانس صحیح تشکیل بدهید و یک جنبش‏‎ ‎‏غیرمتعهد باشد. والاّ هرچند سال یک دفعه شما اجتماع می کنید با آن همه زحمت، با آن‏‎ ‎‏همه خرج، با آن همه گرفتاری، بیش از یک مسائلی که طرح می شود و گفته می شود و‏‎ ‎‏بعدش هم عمل نمی شود، بیش از این کاری انجام نمی دهید. و این برای این است که، بین‏‎ ‎‏شما اینهایی که نفوذ کرده اند نمی گذارند که کارها انجام بگیرد.‏

عدم تعهد ایران در قبال قدرتها

‏     ‏‏باید در رأس امور این باشد که اینها کنار بروند و خودتان بنشینید، همان طور که ایران‏‎ ‎‏دستش را پیش هیچ کس دراز نمی کند و نکرده است در این چند سال و مستقل ایستاده‏‎ ‎‏است و زن و مردش ایستاده است در مقابل امریکا و در مقابل شوروی و در مقابل هر‏‎ ‎‏متعدّی. اینها غیرمتعهدند واقعاً، نه تعهد فرهنگی دارند، نه تعهد نظامی دارند، نه‏‎ ‎‏تعهدهای دیگری دارند اما اگر یک جایی باشد که بگویند که ما تعهد نظامی نداریم اما‏‎ ‎‏تعهد فرهنگی داشته باشند، تعهد فرهنگی بدتر از تعهد نظامی است، وابستگی است نه‏‎ ‎‏تعهد. آنها هم که می گویند تعهد و لاتعهد، اصلاً شما وابسته هستید و غلام حلقه به گوش‏‎ ‎‏اینها، بعضی از اینها هستند. اگر بخواهید که متعهد نباشید باید اساس را عوض بکنید نه‏‎ ‎‏تعهد از یک راه نظامی فقط. باید شما غیرمتعهد و غیروابسته باشید، در صنعت، در‏

‏فرهنگ، در همۀ اموری که یک کشوری احتیاج به آن دارد؛ اگر اینطور شد غیرمتعهد‏‎ ‎‏می شوید و می توانید سرپای خودتان بایستید. و اگر این افراد وارد شما باشند نمی گذارند‏‎ ‎‏شما غیرمتعهد بمانید و شما را وابسته می کنند و شما را بدتر از تعهد درست می کنند؛ برای‏‎ ‎‏اینکه، تعهد طرفینی است، این برای او تعهد می کند او برای این تعهد می کند. اما اینها‏‎ ‎‏می خواهند وابسته کنند و بی چون و چرا همان طور که خودشان وابسته هستند و برای آنها‏‎ ‎‏کار می کنند و همۀ دارایی کشور خودشان را با آن فقرایی که سرتاسر کشورشان هست به‏‎ ‎‏جیب ابرقدرتها می ریزند، اینها وقتی که وارد بشوند در بین شما همین کار را سر شما‏‎ ‎‏درمی آورند. من امیدوارم که غیرمتعهدهای واقعی در فکر بیفتند و این اشخاص فاسد‏‎ ‎‏تفاله را بیرون بریزند تا بتوانند برای کشورهای خودشان و برای ملتهای ضعیف یک‏‎ ‎‏کاری انجام بدهند. ‏

‏     ان شاء الله خداوند به همۀ شما سلامت و صحت عنایت کند، و همۀ ما و شما را فعال‏‎ ‎‏کند در راه خدمت به مستضعفین، در راه خدمت به مستمندان، در راه سوادآموزی، در‏‎ ‎‏راه آموزش، در راه پرورش و همۀ شما ان شاء الله به خدا سپرده باشید. ‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله ‏

‎ ‎

  • ـ رضاخان پهلوی.
  • ـ ملک حسین، پادشاه اردن هاشمی.
  • ـ ملک حسن، پادشاه مغرب مراکش.
  • ـ حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر.