سخنرانی
لزوم خنثی سازی تبلیغات سوء دشمنان
سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت (لزوم خنثی سازی تبلیغات سوء دشمنان)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1 ف‍روردی‍ن‌ ‭1362

زمان (قمری) : 6 جمادی الثانی ‭1403

مکان: تهران

شماره صفحه : 386

موضوع : لزوم خنثی سازی تبلیغات سوء دشمنان

زبان اثر : فارسی

مناسبت : فرا رسیدن عید نوروز

حضار : اعضای هیأت دولت

سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت (لزوم خنثی سازی تبلیغات سوء دشمنان)

سخنرانی

‏زمان: 1 فروردین 1362 / 6 جمادی الثانی 1403 ‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: لزوم خنثی سازی تبلیغات سوء دشمنان‏

‏مناسبت: فرا رسیدن عید نوروز‏

‏حضار: اعضای هیأت دولت‏

‏ [‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏‏]‏

داشتن نیت خالص الهی در امور

‏     ‏‏... همین طور بوده اعانت به تقوا و حسن رفتار، آن را می داند. و من امیدوارم که در‏‎ ‎‏این سال آینده ـ یعنی همین سالی که در آن هستیم ـ نیّتهایمان یک نیّتهای خالص الهی‏‎ ‎‏باشد، که در زیر سایۀ این نیّت خالص الهی، هیچ توجه نکنیم به اختلافاتی که گاهی پیش‏‎ ‎‏می آید. گاهی افرادی که ممکن است خیلی توجه به همۀ مسائل نداشته باشند و گاهی‏‎ ‎‏دامن می زنند به آن، اشخاصی که می خواهند اختلاف باشد، ما به کلّی قلم سرخ بکشیم‏‎ ‎‏روی این طور چیزهایی که هست. البته بینشهای مختلف هست؛ این اشکالی نیست، در‏‎ ‎‏عمل ممکن است که انسان خودش را تطبیق بدهد. ان شاء الله این راه را پیش ببریم و این‏‎ ‎‏طور نباشد که دیگران به ما هجمه کنند و خودمان از آن غافل باشیم و خودمان مشغول‏‎ ‎‏باشیم.‏

خدمت به محرومین و بازگو نمودن خدمات

‏     ‏‏و عمدۀ نظر به این است که در این سال به این آوارگان، زیاد رسیدگی بشود، و به این‏‎ ‎‏مستمندان، به این روستاها زیاد رسیدگی شود. رسیدگیها هم به ملت گفته بشود. مثل اینکه‏‎ ‎‏گاهی آقایان، مقدّس مآبی می کنند و خیال می کنند که این «ریا»ست مثلاً، و حال آنکه‏‎ ‎‏گاهی لازم است این، اگر در مقابل شما، هِی گروههایی به گوش مردم خواندند که این‏‎ ‎‏دولت هیچ کاری نکرده است، هیچ تغییری واقع نشده است، این همان رژیم سابق است،‏

‏بزرگترهایشان دارند پدر مردم را درمی آورند، اموالشان را چه می کنند. رادیو خارج‏‎ ‎‏[‏‏از قول آنها‏‏]‏‏ گفته بود که ـ البته فحّاشیهای زیاد به آخوند، آخوندیسم، و به مرحوم‏‎ ‎‏آقای کاشانی‏‎[1]‎‏ و به ما و به همۀ آقایان و به دولتیها ـ نه، آنها می خواهند این طور باشد.‏

‏    ‏‏در مقابل یک تبلیغات دامنه داری که همه جا را گرفته است خارج و داخل و اینها،‏‎ ‎‏خوب، باید یک اظهار وجودی بکنیم. البته ما به اندازۀ آنها نمی توانیم تبلیغات کنیم، همۀ‏‎ ‎‏دنیا دست آنهاست، تبلیغاتشان را هم همه می کنند. اما تا آن اندازه ای که می توانیم ـ لااقل‏‎ ‎‏در محیط خودمان، اینهایی که دارند بازی می دهند همین محیط را و یک جوّی درست‏‎ ‎‏می کنند و همه چیز را می خواهند به هم بزنند ـ مطالبمان را بگوییم. لازم است هر چیزی‏‎ ‎‏که برای حفظ حیثیت جمهوری اسلامی لازم است ما بگوییم به مردم که ما چه کرده ایم.‏‎ ‎‏و وزارت ارشاد هم باید خیلی توجه داشته باشد به این و همه مان، این یک مسئله ای‏‎ ‎‏نیست که من و شما و آقا و دیگران با هم فرقی داشته باشیم. ما همه مان باید کوشش کنیم‏‎ ‎‏در مقابل همۀ این تبلیغاتی که دارد بر ضدّ ما می شود. کوشش کنیم که خنثی کنیم و‏‎ ‎‏می شود خنثی کرد ان شاء الله ؛ امّا خوب، دیر و زود می شود و ما میل داریم زود واقع بشود‏‎ ‎‏والاّ خواهد شد. یعنی اگر ما تعهدمان را نسبت به خدای تبارک و تعالی حفظ کنیم‏‎ ‎‏خداوند رحمتش را به ما حفظ می کند. و خدا نیاورد آن روزی را که ما در مقابل خداوند‏‎ ‎‏تبارک و تعالی تعهدی را که داریم حفظ نکنیم. و خدا می فرماید شما به عهدتان وفا کنید،‏‎ ‎‏من هم به عهدم وفا می کنم؛ ما عهدمان این است که خدمتگزار اسلام و این کشور و این‏‎ ‎‏مردم بیچاره ای که هستند، خدمتگزار اینها باشیم. و خدای تبارک و تعالی کمک می کند‏‎ ‎‏ان شاء الله . خداوند ان شاء الله این عید را بر همۀ مسلمین جهان، بر همۀ مستضعفین جهان‏‎ ‎‏مبارک کند. و مبارک آن روزی است که ان شاء الله پیروز بشوند مسلمانها ان شاء الله .‏

  • ـ آقای سید ابوالقاسم کاشانی، از رجال دینی ـ سیاسی فعال ایران در دو دهۀ 20 و 30.