حکم
انتصاب فرمانده نیروی دریایی
حکم انتصاب آقای اسفندیار حسینی به سمت فرمانده نیروی دریایی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 10 اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ‭1362

زمان (قمری) : 16 رج‍ب‌ ‭1403

مکان: تهران

شماره صفحه : 420

موضوع : انتصاب فرمانده نیروی دریایی

زبان اثر : فارسی

مخاطب : خامنه ای، سید علی (رئیس جمهور و رئیس شورای عالی دفاع)

حکم انتصاب آقای اسفندیار حسینی به سمت فرمانده نیروی دریایی

حکم

‏زمان: 10 اردیبهشت 1362 / 16 رجب 1403‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: انتصاب فرمانده نیروی دریایی‏

‏مخاطب: خامنه ای، سیدعلی (رئیس جمهور و رئیس شورایعالی دفاع) ‏

‏ [‏‏بسمه تعالی. مقام معظم رهبر انقلاب و فرمانده کل نیروهای مسلح شورایعالی دفاع در‏‎ ‎‏اجرای مفاد اصل یکصد و دهم قانون اساسی، انتصاب سرکار ناخدا یکم اسفندیار حسینی را به‏‎ ‎‏فرماندهی نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران به آن حضرت پیشنهاد می کند.‏

‏سیدعلی خامنه ای، رئیس جمهور و رئیس شورایعالی دفاع‏‏]‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی‏

‏     موافقت می شود.‏

‏10 اردیبهشت 1362‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎