پاسخ استفتاء
اختیارات و وظایف مجلس و دولت در مرحله بررسی لایحه تهیه و توزیع کالا
پاسخ استفتاء کمیسیون امور بازرگانی مجلس (اختیارات در مورد توزیع کالا)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ‭1362

زمان (قمری) : رج‍ب‌ ‭1403

مکان: تهران

شماره صفحه : 423

موضوع : اختیارات و وظایف مجلس و دولت در مرحله بررسی لایحه تهیه و توزیع کالا

زبان اثر : فارسی

پاسخ استفتاء کمیسیون امور بازرگانی مجلس (اختیارات در مورد توزیع کالا)

پاسخ استفتاء

‏زمان: اردیبهشت 1362 / رجب 1403 ‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: اختیارات و وظایف مجلس و دولت در مرحلۀ بررسی لایحۀ تهیه و توزیع کالا‏

‏سؤال کننده: مجتهد شبستری، محسن (کمیسیون امور بازرگانی مجلس شورای اسلامی)‏

‏ [‏‏...نظر به اینکه لایحۀ تهیه و توزیع کالاها در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، مستدعی‏‎ ‎‏است پاسخ دو سؤال زیر را به طور واضح مرحمت فرمایید که موجب مزید امتنان و دعاگویی است.‏‎ ‎‏ضمناً لایحۀ مزبور تقدیم حضرتعالی می شود، چنانچه نظر خاصی داشته باشید لطفاً ما را مفتخر‏‎ ‎‏می فرمایید تا اصلاحات لازم انجام گیرد.‏

‏     1 ـ در کتاب تحریر الوسیله فرعی که مرقوم فرموده اید: «للامام (ع) و والی المسلمین ان یعمل ما هو‏‎ ‎‏صلاح للمسلمین من تثبیتِ سعر او صنهة او حصر تجارة او غیرها مما هو دخیل فی النظام و صلاح‏‎ ‎‏للجامعة».‏‎[1]‎‏ آیا این فتوا مستقیماً شامل دولت جمهوری اسلامی ایران می شود و یا اینکه لازم است‏‎ ‎‏مجلس شورای اسلامی از طرف حضرتعالی مجاز و مأمور باشد که این اختیار را به مسئولین مربوطه مثلاً‏‎ ‎‏شورایعالی توزیع و تفویض نماید؟‏

‏     2 ـ  مطلب فوق الذکر به عنوان حکم اوّلی و از باب امر حکومتی است و یا به عنوان حکم ثانوی‏‎ ‎‏است؟ که اگر از شق دوم باشد در صورت مأموریت مجلس در موضوع قیمت گذاری کالاها که در بند‏‎ ‎‏شش مادۀ دو لایحه آمده است و همین طور مسئله تهیه و توزیع کالاهای اساسی که طبق بند دو مادۀ پنج‏‎ ‎‏بر عهدۀ دولت گذاشته شده است و نیاز به تعیین مدت و دو سوم آرای نمایندگان می باشد. ظلکم ظلیل ـ‏‎ ‎‏با تقدیم احترامات فائقه. محسن مجتهد شبستری ـ از طرف کمیسیون امور بازرگانی مجلس‏‏]‏

‏بسمه تعالی ‏

‏     1ـ وکلای مجلس مجازند با احراز موضوع به دولت اجازه دهند.‏

‏     2ـ حکم ثانوی است.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

  • ـ از اختیارات امام ـ علیه السلام ـ و ولیّ مسلمین است که براساس مصالح مسلمانان در مورد تثبیت قیمت و صنعت و محدود نمودن تجارت و غیره از اموری که مربوط به مصلحت جامعه و نظام اجتماعی است، اقدام نماید.