سخنرانی
اسلام خواهی ملت منشأ مخالفت های دشمنان
سخنرانی در جمع فقهای شورای نگهبان (اسلامخواهی ملت، منشأ مخالفت های دشمنان)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 28 اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ‭1362

زمان (قمری) : 5 ش‍ع‍ب‍ان‌ ‭1403

مکان: تهران

شماره صفحه : 441

موضوع : اسلام خواهی ملت منشأ مخالفت های دشمنان

زبان اثر : فارسی

حضار : فقهای شورای نگهبان: صافی گلپایگانی ـ مهدوی کنی ـ جنتی ـ ربانی املشی ـ خزعلی ـ رضوانی؛ و حقوقدانان شو

سخنرانی در جمع فقهای شورای نگهبان (اسلامخواهی ملت، منشأ مخالفت های دشمنان)

سخنرانی

‏زمان: صبح 28 اردیبهشت 1362 / 5 شعبان 1403 ‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: اسلام خواهی ملت منشأ مخالفتهای دشمنان ‏

‏حضار: فقهای شورای نگهبان: صافی گلپایگانی ـ مهدوی کنی ـ جنتی ـ ربانی املشی ـ خزعلی ـ‏‎ ‎‏رضوانی؛ وحقوقدانان شورای نگهبان: افتخار جهرمی ـ آراد ـ مهرپور ـ صالحی ـ هادوی‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

وحدت و همدلی خنثی کنندۀ تبلیغات دشمنان

‏     ‏‏از تحمل زحمات و رنجهای شما تشکر می کنم. شما توقع نداشته باشید که مورد‏‎ ‎‏اهانت واقع نشوید. همه می دانید تا کسی کاری انجام ندهد کسی به او توهین نمی کند.‏‎ ‎‏توهین برای کسانی است که می خواهند زنده باشند. هیچ کدام از ما نباید انتظار تعریف را‏‎ ‎‏داشته باشیم. باید به حکم خدا عمل کنیم و به این هم کاری نداشته باشیم که چه کسی از‏‎ ‎‏این کاری که برای خدا می کنیم خوشش می آید و یا چه کسی بدش می آید. من در تمام‏‎ ‎‏مواقعی که مقتضی بوده است، مجلس و شورای نگهبان را تأیید کرده ام. ما باید دست در‏‎ ‎‏دست یکدیگر بگذاریم تا یک کشور اسلامی درست کنیم.‏

‏     امروز دنیا با ما به خاطر اسلام بد است. بعضیها که جاهلند می گویند اسلام به درد‏‎ ‎‏نمی خورد، اما بعضیها که کمی اوضاع مردم ایران را می دانند می گویند اسلام خوب است‏‎ ‎‏ولی نه اسلام اینها، اسلام راستین.‏

‏     امروز تبلیغات علیه من و شما نیست، تبلیغات علیه اسلام است. اگر ما با اسلام کاری‏‎ ‎‏نداشتیم کسی با ما بد نبود. امروز امریکا و شوروی را که آن قدر در دنیا فساد می کنند‏‎ ‎‏کسی محکوم نمی کند، ولی تمام محکومیتها مال ماست. در دنیا تنها ایران است که مورد‏‎ ‎‏سؤال است؛ ولی اگر ما وحدت خودمان را حفظ کنیم و همصدا و همجهت باشیم از هیچ‏‎ ‎‏چیز نباید بترسیم. مهم این است که با هم خوب باشید و تصمیم داشته باشیم که مستقل و‏

‏آزاد حرکت کنیم و مطمئن باشید که می توانید. ترس آن موقعی است که رؤسا با هم‏‎ ‎‏اختلاف داشته باشند و مردم در صحنه نباشند، که بحمدالله امروز، هم مردم در صحنه‏‎ ‎‏هستند، هم همۀ دست اندرکاران با هم خوب هستند. بار دیگر از مساعی شما در شورای‏‎ ‎‏نگهبان تشکر می کنم. شما برای خدا کار می کنید و ان شاء الله خداوند شما را تأیید‏‎ ‎‏فرماید.‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله ‏

‎ ‎