حکم
ادامه کار ستاد پیگیری فرمان هشت ماده ای امام خمینی توسط قوه قضائیه
حکم ادامه کار ستاد پیگیری فرمان هشت ماده ای توسط قوه قضاییه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 10 خ‍رداد ‭1362

زمان (قمری) : 18 ش‍ع‍ب‍ان‌ ‭1403

مکان: تهران

شماره صفحه : 466

موضوع : ادامه کار ستاد پیگیری فرمان هشت ماده ای امام خمینی توسط قوه قضائیه

زبان اثر : فارسی

مخاطب : موسوی اردبیلی، سید عبد الکریم (رئیس دیوان عالی کشور) موسوی، میر حسین (نخست وزیر)

حکم ادامه کار ستاد پیگیری فرمان هشت ماده ای توسط قوه قضاییه

حکم

‏زمان: 10 خرداد 1362 / 18 شعبان 1403‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: ادامۀ کار ستاد پیگیری فرمان هشت ماده ای امام خمینی توسط قوۀ قضاییه‏

‏مخاطب: موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم (رئیس دیوانعالی کشور) موسوی، میرحسین‏‎ ‎‏(نخست وزیر)‏

‏ [‏‏بسمه تعالی. حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ـ‏‎ ‎‏دامت برکاته‏

‏حدود پنج ماه است به دنبال «فرمان هشت ماده ای»، ستاد پیگیری تشکیل گردیده و در این مدت‏‎ ‎‏علی رغم مشکلات زیاد و با تلاش پیگیر و شبانه روزی به انجام وظایف و مسئولیت خود مشغول شد و‏‎ ‎‏مقداری از عملکرد خود و نتایج به دست آمده طی دفتری تقدیم خدمت نمود و بقیۀ شکایات را به‏‎ ‎‏مراجع صلاحیتدار ارجاع تا به نوبت رسیدگی شود. از آنجا که کلیۀ این امور جنبۀ قضایی دارد و فعلاً هم‏‎ ‎‏همۀ ارگانهای قضایی، شورایعالی قضایی، دیوانعالی کشور، محکمۀ انتظامی، سازمان بازرسی کل کشور‏‎ ‎‏و محاکم و دادسراها کاملاً آمادگی دارند مسئولیت محوله را به عهده گرفته و انجام دهند اگر حضرت‏‎ ‎‏مستطاب عالی صلاح می دانید و امر می فرمایید رسیدگی به کارهای ستاد و ادامۀ این کار به عهدۀ قوۀ‏‎ ‎‏قضاییه باشد و برادرانی که در کارهای اجرایی مشاغل و مسئولیتهای اجرایی دارند با فراغت بیشتر به‏‎ ‎‏آنها برسند.ضمناً از روحانیت مبارز و تمام بازرسان قضایی و اجرایی که تاکنون زحمات زیادی را‏‎ ‎‏متحمل شده اند به طوری که اگر همکاری بی شائبۀ آنها نبود ستاد نمی توانست این کار را با حجم بسیار‏‎ ‎‏بزرگش ‏‏]‏‏به انجام‏‏]‏‏ برساند، تشکر و تقدیر می کنیم ـ اطال الله بقائکم.‏

‏رئیس دیوانعالی کشور، عبدالکریم موسوی ـ نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران، میرحسین‏‎ ‎‏موسوی ـ 8 / 3 / 62‏‏]‏

‏بسمه تعالی‏

‏     بحمدالله تعالی با جدیت و زحمات طاقتفرسای هیأت پیگیری، به طور چشمگیری از‏‎ ‎‏هرج و مرجها که لازمۀ هر انقلابی است جلوگیری شده و کسی به خود اجازه نمی دهد‏

‏که به منازل یا مغازه ها تجاوز نماید و بدون مجوز شرعی و قانونی کاری به طور عمد‏‎ ‎‏تقریباً انجام نمی گیرد و دادگاهها و دادسراها بدون مجوز شرعی عملی انجام نمی دهند و‏‎ ‎‏گزینشها به روال اسلامی عمل می کنند و بالاخره اصول امور با زحمت «ستاد» اصلاح‏‎ ‎‏شده است و اینجانب از این هیأت و زحمات آنان تشکر می کنم و چون مسائل به قوۀ‏‎ ‎‏قضاییه مربوط است و جناب آقای نخست وزیر و بعضی از وزرای دیگر به کارهای مهم‏‎ ‎‏دیگر باید اشتغال داشته باشند، با قدردانی از آنان با پیشنهاد مذکور موافقت می شود.‏‎ ‎‏ان شاءالله تعالی موفق و مؤید باشند.‏

‏10 / 3 / 62 / 18 شعبان المعظم 1403‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎