حکم
مجاز نبودن افراد غیرمسئول در پاسخ به سؤالات شرعی (در دفتر امام خمینی) ـ صرفه جویی در استفاده از تلفن
حکم به اعضای دفتر امام (عدم پاسخ به سؤالات شرعیه توسط افراد غیرمسئول)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 31 خ‍رداد ‭1362

زمان (قمری) : 9 رم‍ض‍ان‌ ‭1403

مکان: تهران

شماره صفحه : 504

موضوع : مجاز نبودن افراد غیرمسئول در پاسخ به سؤالات شرعی (در دفتر امام خمینی) ـ صرفه‌جویی در استفاده از تلفن

زبان اثر : فارسی

مخاطب : اعضای دفتر امام خمینی

حکم به اعضای دفتر امام (عدم پاسخ به سؤالات شرعیه توسط افراد غیرمسئول)

حکم

‏زمان: 31 خرداد 1362 / 9 رمضان 1403‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: مجاز نبودن افراد غیرمسئول در پاسخ به سؤالات شرعی (در دفتر امام خمینی)‏‎ ‎‏ـ صرفه جویی در استفاده از تلفن‏

‏مخاطب: اعضای دفتر امام خمینی‏

‏بسمه تعالی‏

‏     1ـ تاکید می شود که اشخاصی که در دفتر هستند حق جواب مسائل شرعیه را ندارند؛‏‎ ‎‏چه شفاهاً و چه کتباً و چه با تلفن، مگر آقایان: رسولی و صانعی و توسلی.‏‎[1]‎‏ این آقایان‏‎ ‎‏هم در مسائل غیر واضح مراجعه نمایند به رساله، پس از آن جواب دهند. و اگر آقایان‏‎ ‎‏مذکور کسی را که با مسائل شرعیه آشنا است و جواب بدون مراجعه نمی دهد، تعیین‏‎ ‎‏نمایند مانع ندارد.‏‎[2]‎

‏    ‏‏2ـ حتی المقدور سعی کنید در تلفن‏‎[3]‎‏ افراط نشود؛ چون با سهم مبارک امام تأمین‏‎ ‎‏می شود.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

  • ـ به ترتیب، آقایان: سید هاشم رسولی محلاتی، حسن صانعی و محمدرضا توسلی.
  • ـ آقای سید احمد خمینی دربارۀ این حکم امام خمینی، نوشته است: «امام مطلع شدند که تلفنهای مسائل شرعی را گاهی اشتباه جواب می دهند لذا این را نوشتند و پس از این [نوشته] تعدادی از روحانیونی که به مسائل شرعی وارد بودند به «بخش استفتاء» دفتر [امام]، وارد شدند».پس از رحلت امام خمینی نیز بنا به تقاضای مقلدین امام «دفتر پاسخ به سؤالات شرعی مردم» با تأکید یادگار امام، دایر ماند و هم اکنون نیز این دفتر به سؤالات شرعی مردم بر اساس فتاوای امام خمینی پاسخگو می باشد.
  • ـ منظور، تلفنهای دایر در دفتر امام خمینی است. امام خمینی به طور منظم صورت هزینه های ماهیانۀ دفتر را به دقت کنترل می کردند و در مواردی که احساس می کردند هزینه ها از حد ضرورت، هر چند اندک، افزایش یافته است، تذکر می دادند و این امر حاکی از دقت ایشان در مصرف بیت المال و وجوه شرعی است.