سخنرانی
شرافت و فضیلت حضرت زهرا (ع)
سخنرانی در جمع بانوان جامعة الزهراء (حضرت زهرا (س)، الگوی تمامی زنان)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 11 اس‍ف‍ن‍د ‭1364

زمان (قمری) : 20 جمادی الثانی ‭1406

مکان: تهران

شماره صفحه : 4

موضوع : شرافت و فضیلت حضرت زهرا (ع)

زبان اثر : فارسی

مناسبت : میلاد حضرت فاطمه زهرا (ع) و روز زن

حضار : بانوان جامعه الزهراء، دانشگاه الزهراء، بسیج، سپاه پاسداران ـ مکتب بانوان گرگان ـ بانوان برنامه رادیو

سخنرانی در جمع بانوان جامعة الزهراء (حضرت زهرا (س)، الگوی تمامی زنان)

سخنرانی

‏زمان: 11 اسفند 1364 /20 جمادی الثانی 1406‏

‏مکان: تهران، حسینیۀ جماران‏

‏موضوع: شرافت و فضیلت حضرت زهرا (ع)‏

‏مناسبت: میلاد حضرت فاطمۀ زهرا (ع) و روز زن‏

‏حضار: بانوان جامعة الزهراء، دانشگاه الزهراء، بسیج، سپاه پاسداران ـ مکتب بانوان ‏‎ ‎‏گرگان ـ بانوان برنامۀ رادیویی «خانواده و خبر» صدا و سیما و اقشار مختلف مردم (بانوان)‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

شرافت و فضیلت حضرت زهرا (ع)

‏     ‏‏من عید سعید مولود معظم حضرت زهرا ـ سلام الله علیها ـ را به همۀ شما خانمها و‏‎ ‎‏زنهای تمام کشورهای اسلامی تبریک عرض می کنم و از خداوند تعالی مسئلت دارم که‏‎ ‎‏همۀ زنهای محترمه را در راهی که خدای تبارک و تعالی مقرر فرموده است، همان راه را‏‎ ‎‏بروند و به مقاصد عالیۀ اسلامی برسند. برای زنها کمال افتخار است که روز تولد حضرت‏‎ ‎‏صدیقه را روز زن قرار داده اند، افتخار است و مسئولیت.‏

‏     من راجع به حضرت صدیقه ـ سلام الله علیها ـ خودم را قاصر می دانم که ذکری بکنم،‏‎ ‎‏فقط اکتفا می کنم به یک روایت که در کافی شریفه است و با سند معتبر نقل شده است و‏‎ ‎‏آن روایت این است که حضرت صادق ـ سلام الله علیه ـ می فرماید:فاطمه ـ سلام الله علیهاـ‏‎ ‎‏بعد از پدرش 75 روز زنده بودند در این دنیا، بودند و حزن و شدت برایشان غلبه داشت و‏‎ ‎‏جبرئیل امین می آمد خدمت ایشان و به ایشان تعزیت‏‎[1]‎‏ عرض می کرد و مسائلی از آینده‏‎ ‎‏نقل می کرد.‏‎[2]‎‏ ظاهر روایت این است که در این 75 روز مراوده ای‏‎[3]‎‏ بوده است؛ یعنی،‏‎ ‎‏رفت و آمد جبرئیل زیاد بوده است و گمان ندارم که غیر از طبقۀ اول از انبیای عظام‏

‏دربارۀ کسی این طور وارد شده باشد که در ظرف 75 روز جبرئیل امین رفت و آمد داشته‏‎ ‎‏است و مسائل را در آتیه ای که واقع می شده است، مسائل را ذکر کرده است و آنچه که به‏‎ ‎‏ذریۀ‏‎[4]‎‏ او می رسیده است در آتیه، ذکر کرده است و حضرت امیر هم آنها را نوشته است،‏‎ ‎‏کاتب وحی بوده است حضرت امیر، همان طوری که کاتب وحی رسول خدا بوده است ـ‏‎ ‎‏والبته آن وحی به معنای آوردن احکام، تمام شد به رفتن رسول اکرم ـ کاتب وحی‏‎ ‎‏حضرت صدیقه در این 75 روز بوده است. مسئلۀ آمدن جبرئیل برای کسی یک مسئلۀ‏‎ ‎‏ساده نیست. خیال نشود که جبرئیل برای هر کسی می آید و امکان دارد بیاید، این یک‏‎ ‎‏تناسب لازم است بین روح آن کسی که جبرئیل می خواهد بیاید و مقام جبرئیل که روح‏‎ ‎‏اعظم است، چه ما قائل بشویم به اینکه قضیۀ تنزیل، تنزل جبرئیل، به واسطۀ روح اعظم‏‎ ‎‏خود این ولی است یا پیغمبر است. او تنزیل می دهد او را و وارد می کند تا مرتبۀ پایین یا‏‎ ‎‏بگوییم که خیر، حق تعالی او را مأمور می کند که برو و این مسائل را بگو. چه آن قسم‏‎ ‎‏بگوییم که بعض اهل نظر می گویند و چه این قسم بگوییم که بعض اهل ظاهر می گویند، تا‏‎ ‎‏تناسب ما بین روح این کسی که جبرئیل می آید پیش او و بین جبرئیل که روح اعظم است‏‎ ‎‏نباشد، امکان ندارد این معنا و این تناسب بین جبرئیل که روح اعظم است و انبیای درجۀ‏‎ ‎‏اول بوده است مثل رسول خدا و موسی و عیسی و ابراهیم و امثال اینها، بین همه کس‏‎ ‎‏نبوده است، بعد از این هم بین کسی دیگر نشده است. حتی دربارۀ ائمه هم من ندیده ام که‏‎ ‎‏وارد شده باشد این طور که جبرئیل بر آنها نازل شده باشد، فقط این است که برای‏‎ ‎‏حضرت زهرا ـ سلام الله علیها ـ ست که آنکه من دیده ام که جبرئیل به طور مکرر در این‏‎ ‎‏75 روز وارد می شده و مسائل آتیه ای که بر ذریۀ او می گذشته است، آن مسائل را می گفته‏‎ ‎‏است و حضرت امیر هم ثبت می کرده است. و شاید یکی از مسائلی که گفته است، راجع‏‎ ‎‏به مسائلی است که در عهد ذریۀ بلند پایۀ او حضرت صاحب ـ سلام الله علیه ـ است، برای‏‎ ‎‏او ذکر کرده است که مسائل ایران جزو آن مسائل باشد، ما نمی دانیم، ممکن است. در هر‏

‏صورت من این شرافت و فضیلت را از همۀ فضایلی که برای حضرت زهرا ذکر کرده اند ـ‏‎ ‎‏با اینکه آنها هم فضایل بزرگی است ـ این فضیلت را من بالاتر از همه می دانم که برای غیر‏‎ ‎‏انبیا ـ علیهم السلام ـ آن هم نه همۀ انبیا، برای طبقۀ بالای انبیا ـ علیهم السلام ـ و بعض از‏‎ ‎‏اولیایی که در رتبۀ آنها هست، برای کس دیگر حاصل نشده. و با این تعبیری که مراوده‏‎ ‎‏داشته است جبرئیل در این هفتاد و چند روز، برای هیچ کس تاکنون واقع نشده و این از‏‎ ‎‏فضایلی است که از مختصات حضرت صدیقه ـ سلام الله علیها ـ است.‏

لزوم تبعیت بانوان از حضرت زهرا (ع) 

‏     ‏‏و شما افتخار کنید که، و همۀ ما که این روز را «روز زن» قرار داده اند و باید که‏‎ ‎‏مسئولیتش هم به عهده بگیرید. اگر شما پذیرفتید که روز بیستم جمادی الثانیه که روز تولد‏‎ ‎‏حضرت زهراست، پذیرفتید که روز زن باشد، این روز را پذیرفتید، این به عهدۀ شما‏‎ ‎‏خیلی مسائل را می آورد. اگر یک ملتی پذیرفت که فلان روز، روز جهاد است، این باید‏‎ ‎‏در آن روز مشغول مجاهده بشود. اگر کسی مشغول مجاهده نشد، این نپذیرفته است که‏‎ ‎‏آن روز، روز جهاد است. اگر یک وقت یک ملتی پذیرفت که امروز روز جنگ است،‏‎ ‎‏اگر کسی پذیرفت که روز جنگ است و تخلف کند، برخلاف وظیفۀ انسانی خودش‏‎ ‎‏عمل کرده. اگر شما زنها هم و زنهای ما هم همه، کشور ما همه، پذیرفتند که امروز روز زن‏‎ ‎‏است؛ یعنی روز تولد حضرت زهرا که آن کمال و آن وضعیت را دارد، پذیرفتید که روز‏‎ ‎‏زن است، به عهدۀ شما مسائل بزرگی ‏‏[‏‏خواهد آمد‏‏]‏‏؛ از قبیل مجاهده، که حضرت‏‎ ‎‏مجاهده داشته است، حضرت به اندازۀ خودش که در این ظرف کوتاه مجاهده داشته‏‎ ‎‏است، مخاطبه داشته است با حکومتهای وقت، محاکمه می کرده است حکومتهای وقت‏‎ ‎‏را، شما باید اقتدا به او بکنید تا پذیرفته باشید که این روز، روز زن است؛ یعنی، روز تولد‏‎ ‎‏این حضرت روز زن است. زهد و تقوا و همۀ چیزهایی که داشته است و عفافی که او‏‎ ‎‏داشته است و همه چیز، شما باید اگر پذیرا شدید، آنها را تبعیت کنید و اگر تبعیت‏‎ ‎‏نکردید، بدانید که شما داخل در روز زن نیستید، هر کس نپذیرفت، این در روز زن وارد‏

‏نشده است و در این شرافت وارد نشده است.‏

مجاهدت زنان در میدان تحصیل و دفاع از اسلام

‏     ‏‏و من امیدوارم که شما بپذیرید و شما هم به آن وظایفی که باید عمل کنید که هم در‏‎ ‎‏میدان تحصیل که یکی از امور مهمه است مجاهده کنید و هم در میدان دفاع از اسلام،‏‎ ‎‏این از مهماتی است که بر هر مردی، بر هر زنی، بر هر کوچک و بزرگی جزء واجبات‏‎ ‎‏است. دفاع از اسلام، دفاع از کشور اسلامی، احدی از علمای اسلام، احدی از اشخاصی‏‎ ‎‏که در اسلام زندگی کرده اند و مسلم هستند، در این جهت خلاف ندارند که این واجب‏‎ ‎‏است. آن چیزی که محل حرف است، محل صحبت است، قضیۀ جهاد اولی است، آن بر‏‎ ‎‏زن واجب نیست، اما دفاع از حریم خودش، از کشور خودش، از زندگی خودش، از مال‏‎ ‎‏خودش و از اسلام، دفاع بر همه واجب است. اگر دفاع بر همه واجب شد، مقدمات دفاع‏‎ ‎‏هم باید عمل بشود، از آن جمله قضیۀ اینکه ترتیب نظامی بودن، یادگرفتن انواع نظامی‏‎ ‎‏بودن را برای آنهایی که ممکن است. این طور نیست که واجب باشد بر ما که دفاع کنیم و‏‎ ‎‏ندانیم چه جور دفاع کنیم، باید بدانیم چه جور دفاع می کنیم. البته در آن محیطی که شما‏‎ ‎‏تعلیم نظامی می بینید باید محیط آزاد باشد، محیط صحیح باشد، محیط اسلامی باشد،‏‎ ‎‏همۀ جهات عفاف محفوظ باشد، همۀ جهات اسلامی محفوظ باشد.‏

نقش زنان در پیشقدم بودن در مسائل عمومی

‏     ‏‏بحمدالله زنها در این جمهوری اسلامی چنانچه در همۀ مسائلی که عمومی پیش آمده‏‎ ‎‏است برای ایران پیشقدم بوده اند؛ در مسئلۀ تنباکو پیشقدم بوده اند؛ در مسئلۀ مشروطیت‏‎ ‎‏پیشقدم بوده اند، در مسائلی هم که ما الان مبتلا به آن هستیم حظ وافر دارند، بلکه باید‏‎ ‎‏بگوییم که دو چندان حظ دارند. چنانچه یک عده از زن وارد بشوند در ـ فرض کنید ـ‏‎ ‎‏یک محلی که محل جنگ است، علاوه بر اینکه خودشان جنگ می کنند، مردها را که‏‎ ‎‏یک احساسی دارند نسبت به زنها، حساسیت دارند نسبت به زنها، مردها را قوه شان را دو‏‎ ‎‏چندان می کنند. این طور نیست که اینها اگر ـ فرض کنید ـ بروند دفاع کنند، فقط خودشان‏

‏دفاع کرده اند؛ خیر، دفاع کرده اند، خودشان دفاع کرده اند و دیگران هم به دفاع وارد‏‎ ‎‏کرده اند. مرد حساس است نسبت به زن، مرد اگر صد نفر مرد را ببیند که می کشند، ممکن‏‎ ‎‏است خیلی ‏‏[‏‏ناراحت‏‏]‏‏ نشود، اما اگر یک زن را ببیند که بی احترامی می کنند حساسیت‏‎ ‎‏دارد ولو اجنبی باشند آن زن، هیچ کار هم به او نداشته باشد، این یک حساسیتی است که‏‎ ‎‏مردها دارند. بنابراین، پیشقدم شدن شما در همۀ مسائل من جمله مسائل دفاع، مسائل‏‎ ‎‏جهاد، مسائل کمک کردن به جبهه ها، مسائل وارد شدن در هر طریقه ای، اسباب این‏‎ ‎‏می شود که مردها هم بیشتر وارد بشوند، مردها هم قویتر بشوند.‏

‏     و ما امروزی که در یک همچو مرحله ای واقع شدیم که در مقابل این طور تبلیغات‏‎ ‎‏بزرگ دنیا واقع شدیم و آن طور جنگهایی که به ما تحمیل کردند و الآن هم ما بحمدالله ‏‎ ‎‏در هر دو جبهه، در هردو جبهه پیروز هستیم وخداوند تأیید کند این جوانهای ما را که در‏‎ ‎‏آنجا این طور دارند جانفشانی می کنند. و من باید تشکر کنم از آنها که همه با هم هستند،‏‎ ‎‏یک دست شدند همه با هم، این طور نیست که الآن در آنجا صحبت از ارتشی باشد،‏‎ ‎‏صحبت از سپاهی باشد، صحبت از بسیجی باشد، صحبت از شهربانی باشد، صحبت از‏‎ ‎‏دیگران باشد، این طور نیست. الآن همۀ آنها با هم مشغول به عقب راندن این قوای فاسد‏‎ ‎‏هستند و تمام اینها بحمدالله در همۀ این جبهه هایی که بودند تاکنون ـ همان طوری که‏‎ ‎‏شنیدید همه تان ـ تاکنون در همۀ اینها پیروز بودند و از آن طرف سرشکستگی صدام از‏‎ ‎‏اینجا ظاهر می شود که مدال می دهد به اینها، مدال شجاعت می دهد. در خرمشهر اگر‏‎ ‎‏یادتان باشد با اینکه عقب زدند آنها را، بیرون کردند آنها را، مع ذلک، مدال داد. حالا هم‏‎ ‎‏از قراری که گفتند در همین قضیۀ فاو، با اینکه اینها همه شان، الآن دنیا قبول دارد که فاو‏‎[5]‎‎ ‎‏این طور شده، ولو مبلغین شان یک قدری خلاف می گویند، اما مع ذلک در اینجا هم من‏‎ ‎‏شنیدم که نشانۀ شجاعت دادند. بنابراین، در این روزها باید خیلی ایشان نشانۀ شجاعت‏‎ ‎‏بدهد! برای اینکه در هر روز اینها شکست می خورند، در هر روز او باید نشان شجاعت‏

‏بدهد!‏

‏     شما خانمها، شما زنها توجه به این معنا داشته باشید که همان طوری که بر مردها در‏‎ ‎‏جبهه لازم است که جلو بروند و پیشقدم باشند، شما هم در خارج، در پشت جبهه باید‏‎ ‎‏کمک کنید و مهیا بشوید که چنانچه ـ خدای نخواسته ـ یک وقت دفاع عمومی واجب‏‎ ‎‏شد بر همه؛ یعنی، همۀ ما بی استثنا، هر کس قدرت دارد بی استثنا، دفاع بر او واجب شد،‏‎ ‎‏مهیا باشید از برای دفاع. و البته سنگر علم هم یک سنگر دفاعی است، دفاع از همۀ‏‎ ‎‏فرهنگ اسلام. شما می دانید که فرهنگ اسلام در این مدت مظلوم بود، در این مدت‏‎ ‎‏چند صد سال، بلکه از اول بعد از پیغمبر ـ سلام الله علیه ـ تا برسد به حالا، فرهنگ اسلام‏‎ ‎‏مظلوم بود، احکام اسلام مظلوم بودند و این فرهنگ را باید زنده کرد. و شما خانمها‏‎ ‎‏همان طوری که آقایان مشغول هستند، همان طوری که مردها در جبهۀ علمی و فرهنگی‏‎ ‎‏مشغول هستند، شما هم باید مشغول باشید. و من امیدوارم که خداوند به همۀ شما توفیق‏‎ ‎‏عنایت کند و در این سنگر هم پیشروی کنید و دعا کنید که آنهایی که در جبهه ها مشغول به‏‎ ‎‏دفاع از کشور خودشان و از اسلام هستند، آنها هم ان شاءالله ، پیروز باشند. و همۀ شما‏‎ ‎‏ان شاءالله مؤید و موفق و سالم و سلامت باشید.‏

‏والسلام علیکم ورحمة الله ‏

‎ ‎

  • ـ سوگواری.
  • ـ اصول کافی، ج 1، ص 457، ح 1.
  • ـ رفت و آمد.
  • ـ فرزندان.
  • ـ نقطه ای در نزدیکی شط العرب و بصره که در زمان جنگ ایران و عراق به تصرف سپاه ایران درآمد.