پاسخ استفتاء
موقوفات آستان قدس رضوی
پاسخ استفتاء آقای عباس واعظ طبسی در مورد موقوفات آستان قدس رضوی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 26 خ‍رداد ‭1365

زمان (قمری) : 8 ش‍وال‌ ‭1406

مکان: تهران

شماره صفحه : 60

موضوع : موقوفات آستان قدس رضوی

زبان اثر : فارسی

پاسخ استفتاء آقای عباس واعظ طبسی در مورد موقوفات آستان قدس رضوی

پاسخ استفتاء

‏زمان: 26 خرداد 1365 / 8 شوال 1406‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: موقوفات آستان قدس رضوی‏

‏سؤال کننده: واعظ طبسی، عباس (تولیت آستان قدس رضوی)‏

‏ [‏‏بسم الله الرحمن الرحیم. بخش عمده و قابل توجهی از اراضی شهری و مزروعی شهر‏‎ ‎‏سرخس متعلق به آستان قدس رضوی است، بدین ترتیب که قسمتی از آن اراضی املاکی هستند که از‏‎ ‎‏محل عواید آستان قدس، محمدرضا پهلوی و پدرش رضاخان خریداری نموده و با امضای محمدرضا‏‎ ‎‏پهلوی به آستان قدس وقف گردیده و موارد مصرف آن را نیز مشخص کرده است. قسمتی دیگر، از آن‏‎ ‎‏املاکی است که از محل عواید و درآمدهای آستان قدس خریداری شده، ولی مدرکی دال بر وقفیت‏‎ ‎‏آن نیست. قسمت سوم املاک خالصۀ دولتی است که در ازای پرداخت وجه نقد از درآمدهای آستان‏‎ ‎‏قدس و بعضاً در برابر انتقال بخشی از رقبات موقوفۀ حضرت رضا (ع) در تصرف و تملک آستان قدس‏‎ ‎‏قرار گرفته است. با عنایت به مراتب مشروحه مستدعی است نظر مبارک را نسبت به املاک و اراضی یاد‏‎ ‎‏شده از حیث ترتب و یا عدم ترتب آثار و احکام وقف بر آنها امر به ابلاغ فرمایید. ‏

‏8 شوال 1406 / 26 خرداد 1365 ـ عباس واعظ طبسی‏‏]‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی‏

‏     کلیۀ تصرفاتی که در زمان رژیم پهلوی در آستان قدس رضوی به عمل‏‎ ‎‏آمده، محکوم به بطلان است، و اگر مواردی را وقف کرده و مصارفی برای آن معیّن‏‎ ‎‏کرده اند، چنانچه مصارف مزبور مخالف با مصالح آستان قدس و جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏نیست عمل به آنها را اجازه می دهم، و اگر مخالف با آنهاست نایب التولیۀ آستان قدس‏‎ ‎‏مجازند به هر نحو صلاح می دانند دربارۀ آنها عمل کنند.‏

‏     و در مورد دوم نیز حکم سایر املاک آستان قدس را دارد و امر آن با تولیت آستانۀ‏

‏مقدسه است. و در مورد سوم نیز چنانچه موقوفاتی فروخته شده یا تغییراتی در آنها داده‏‎ ‎‏شده، باید در صورت امکان به حال اول باز گردد، و اگر امکان ندارد با مراعات جهت‏‎ ‎‏وقف در آنها تصرف شود، و اگر وقف بودن آنها ثابت نیست حکم مورد دوم را دارد.‏

‏روح الله الموسوی‏

‎ ‎