نامه
ابراز علاقه و تأکید بر عدم حمایت از سید مهدی هاشمی و هشدار در مورد دسیسه های منافقین
نامه به آقای منتظری (توصیه به عدم حمایت از سید مهدی هاشمی و منافقین)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 12 م‍ه‍ر ‭1365

زمان (قمری) : 29 م‍ح‍رم‌ ‭1407

مکان: تهران

شماره صفحه : 136

موضوع : ابراز علاقه و تأکید بر عدم حمایت از سید مهدی هاشمی و هشدار در مورد دسیسه های منافقین

زبان اثر : فارسی

مخاطب : منتظری، حسین علی

نامه به آقای منتظری (توصیه به عدم حمایت از سید مهدی هاشمی و منافقین)

نامه

‏زمان: 12 مهر 1365 / 29 محرّم 1407‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: ابراز علاقه و تأکید بر عدم حمایت از سید مهدی هاشمی و هشدار در مورد دسیسه های‏

‏منافقین ‏

‏مخاطب: منتظری، حسینعلی‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

‏حضرت حجت الاسلام و المسلمین، فقیه عالیقدر، آقای منتظری ـ دامت ایام برکاته ‏

‏     پس از اهدای سلام و تحیت، علاقۀ اینجانب به جنابعالی بر خود شما روشنتر از‏‎ ‎‏دیگران است. به حسب قاعدۀ طول آشنایی صمیمانه و معاشرت از نزدیک، مقام‏‎ ‎‏ارجمند علمی و عملی شما، مجاهدت با ستمگران و قلدران، و رنجهای فراموش نشدنی‏‎ ‎‏جنابعالی در سالهای طولانی برای اهداف اسلامی، قداست و وجاهت و وارستگی‏‎ ‎‏کم نظیر آن جناب، و بالاتر حیثیت بلند پایه ای که دنبالۀ این امور به خواست‏‎ ‎‏خداوند تعالی برای شما فعلاً حاصل است، و احتیاج مبرمی که جمهوری اسلامی و‏‎ ‎‏اسلام به مثل جنابعالی دارد، انگیزۀ علاقۀ مبرم است. لهذا این حیثیت مقدس باید از هر‏‎ ‎‏جنبه محفوظ و مصون باشد. حفظ این حیثیت به جهات عدیده بر شما و همۀ ماها‏‎ ‎‏واجب، و احتمال خدشه دار شدن آن نیز منجز است برای اهمیت بسیار آن.‏

‏     با این مقدمه باید عرض کنم این حیثیت واجب المراعاة به احتمال قوی، بلکه ظن‏‎ ‎‏نزدیک به قطع، در معرض خطر است؛ خصوصاً با داشتن مخالفین مؤثر در حوزۀ قم، که‏‎ ‎‏ممکن است دنبال بهانه ای باشند. این خطر بسیار مهم از ناحیۀ انتساب آقای سید مهدی‏‎ ‎‏هاشمی‏‎[1]‎‏ است به شما. من نمی خواهم بگویم که ایشان حقیقتاً مرتکب چیزهایی شدند؛‏‎ ‎

‏بلکه می خواهم عرض کنم ایشان متهم به جنایات بسیار، از قبیل قتل، مباشرت یا تسبیباً، و‏‎ ‎‏امثال آن می باشند. و چنین شخصی، ولو مبرا باشد، ارتباطش موجب شکستن قداست‏‎ ‎‏مقام جنابعالی است که بر همه حفظش واجب مؤکد است.‏

‏     آنچه مسلّم است و در آن پای فشاری دارم رسیدگی به وضعیت و موارد اتهام او‏‎ ‎‏است، رسیدگی به خانۀ تیمی و انباشتن اسلحه، آن هم با پول ملت، به اسم کمک به‏‎ ‎‏سازمانهای به اصطلاح آزادیبخش. اصولاً یک همچو اعمالی بدون دخالت دولت جرم‏‎ ‎‏است. و باید ایشان، که صلاحیت این امر را ولو واقعاً برای این سازمانها باشد ندارد و‏‎ ‎‏دخالت در حکومت است، جواب بدهد. این امر قطعی است. و آنچه از شما می خواهم‏‎ ‎‏در رتبۀ اول پیشنهاد مستقیم شما به دخالت وزارت اطلاعات و رسیدگی به این امور‏‎ ‎‏است. و اگر برای شما محذور دارد، به طوری که تکلیف شرعی از شما ساقط است،‏‎ ‎‏سکوت است. حتی در محافل خصوصی دفاع از یک همچو شخصی که خطر برای‏‎ ‎‏حیثیت شما است و احتمال فساد و خونریزی بیگناهان است سَم قاتل است. باید تمام‏‎ ‎‏فعالیتها که به اسم کمک به سازمانهای به اصطلاح آزادیبخش است قطع شود، و تمام‏‎ ‎‏کسانی که در این امور دخالت داشته اند محاکمه شوند. ‏

‏     و آنچه مسلّم است و مایه تأسف، حسن ظن جنابعالی به اعمال و افعال و گفته ها و‏‎ ‎‏نوشته هاست که به مجرد وصول به شما ترتیب اثر می دهید و در مجمع عمومی صحبت‏‎ ‎‏می کنید و به قوۀ قضاییه و غیره سفارش می دهید. و من از شما، که دوست صمیمی سابق و‏‎ ‎‏حال من هستید و مورد علاقۀ ملت، تقاضا می کنم که با اشخاص صالح آشنا به امور کشور‏‎ ‎‏مشورت نمایید، پس از آن ترتیب اثر بدهید، تا خدای نخواسته لطمه به حیثیت شما، که‏

‏برگشت به حیثیت جمهوری است، نخورد. آزادی بی رویّۀ چند صد نفر منافق، به دستور‏‎ ‎‏هیأتی که با رقت قلب و حسن ظنشان واقع شد، آمار انفجارها و ترورها و دزدیها را بالا‏‎ ‎‏برده است. «ترحم بر پلنگ تیز دندان ـ ستمکاری بود بر گوسفندان». ‏

‏     من تأکید می کنم که شما دامن خود را از ارتباط با سید مهدی پاک کنید که این راه بهتر‏‎ ‎‏است؛ و الاّ هیچ عکس العملی در رسیدگی به امر او از خود نشان ندهید که رسیدگی به امر‏‎ ‎‏جنایاتِ مورد اتهام حتمی است. سلامت و توفیق جنابعالی را خواهانم.‏

‏12 مهر ماه 65‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

  • ـ سید مهدی هاشمی پیش از پیروزی انقلاب با همدستی چند تن از طرفدارانش در بخش «قهدریجان» اصفهان به اتهام قتل آقای شمس آبادی امام جماعت مسجد «سید» اصفهان و چند نفر دیگر دستگیر و در دادگاه جنایی اصفهان در اسفند ماه سال 1355 محاکمه گردید. وی پس از پیروزی انقلاب آزاد شد و تحت عنوان کمک به ازمانهای آزادیبخش سمتهایی را احراز کرد. او سپس به اتهام چند فقره قتل و جنایت و ارتکاب اعمال دیگر تحت تعقیب قرار گرفت و پس از دستگیری و اعتراف به قتلهای تکان دهنده ـ که اعترافات وی از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش گردید ـ محاکمه و به اعدام محکوم گردید و حکم صادره نیز اجرا گردید. یادآور می شود حمایت آقای منتظری از ایشان ـ علی_'رغم تذکرات مکرر امام خمینی و دلسوزان انقلاب ـ که به دلیل نفوذ همفکران وی در بیت آقای منتظری، بویژه تلاشهای سید هادی هاشمی ـ داماد آقای منتظری و برادر سید مهدی هاشمی ـ یکی از دلایل متعددی بود که سرانجام منجر به برکناری ایشان از قائم مقامی رهبری گردید.