نامه
تأمین هزینه کارهای عمرانی در روستاهای قزوین
نامه به آقایان باریک بین و علیخانی (تأمین هزینه کارهای عمرانی در قزوین)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 20 م‍ه‍ر ‭1365

زمان (قمری) : 7 ص‍ف‍ر ‭1407

مکان: تهران

شماره صفحه : 143

موضوع : تأمین هزینه کارهای عمرانی در روستاهای قزوین

زبان اثر : فارسی

مخاطب : باریک بین، هادی ـ علی خانی، قدرت الله

نامه به آقایان باریک بین و علیخانی (تأمین هزینه کارهای عمرانی در قزوین)

نامه

‏زمان: 20 مهر 1365 / 7 صفر 1407‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: تأمین هزینۀ کارهای عمرانی در روستاهای قزوین‏

‏مخاطب: باریک بین، هادی ـ علیخانی، قدرت الله ‏

‏ [‏‏آقای قدرت الله علیخانی از روحانیون فعال منطقه، طی درخواستی در مورد انجام کارهای عمرانی در‏‎ ‎‏روستاهای قزوین و رفع محرومیت زدایی، تأمین بخشی از هزینه ها توسط دادسرای مبارزه با مواد‏‎ ‎‏مخدر تهران را تقاضا نموده است. درخواست آقای علیخانی مورد تأیید آقای هادی باریک بین، امام‏‎ ‎‏جمعۀ قزوین و آقای سید جعفر موسوی، استاندار زنجان واقع شده است. امام خمینی در پاسخ چنین‏‎ ‎‏مرقوم فرموده اند:‏‏]‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی‏

‏     با مراعات جهات شرعیه و نظارت جناب آقای باریک بین با پیشنهاد مذکور موافقت‏‎ ‎‏می شود.‏

‏20 مهر ماه 65‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎