نامه
تشکر و قدردانی از خدمات رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
نامه به آقای اسماعیل سهرابی، رئیس ستاد مشترک ارتش (قدردانی از خدمات ایشان)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 13 اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ‭1367

زمان (قمری) : 16 رم‍ض‍ان‌ ‭1408

مکان: تهران

شماره صفحه : 37

موضوع : تشکر و قدردانی از خدمات رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

زبان اثر : فارسی

مخاطب : سهرابی، اسماعیل (رئیس ستاد مشترک ارتش)

نامه به آقای اسماعیل سهرابی، رئیس ستاد مشترک ارتش (قدردانی از خدمات ایشان)

نامه 

‏زمان: 13 اردیبهشت 1367 / 16 رمضان 1408 ‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: تشکر و قدردانی از خدمات رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران ‏

‏مخاطب: سهرابی، اسماعیل (رئیس ستاد مشترک ارتش)‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏تیمسار سرتیپ اسماعیل سهرابی ‏

‏     از زحمات شما در دوران ریاست ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران تشکر‏‎ ‎‏و قدردانی می شود. شایسته است که با توجه به تجارب و معلوماتتان در امور نظامی، از‏‎ ‎‏وجود جنابعالی در مشاورت شورایعالی پشتیبانی جنگ استفاده به عمل آید.‏

‏13 / 2 / 67‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎