نامه
موافقت با اختصاص بودجه بخش فرهنگی بنیاد مستضعفان به دانشگاه تربیت مدرس
نامه به نخست وزیر (موافقت با تأمین بودجه دانشگاه تربیت مدرس از بنیاد مستضعفان)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 11 ف‍روردی‍ن‌ ‭1368

زمان (قمری) : 23 ش‍ع‍ب‍ان‌ ‭1409

مکان: تهران

شماره صفحه : 336

موضوع : موافقت با اختصاص بودجه بخش فرهنگی بنیاد مستضعفان به دانشگاه تربیت مدرس

زبان اثر : فارسی

مخاطب : موسوی، میر حسین (نخست وزیر)

نامه به نخست وزیر (موافقت با تأمین بودجه دانشگاه تربیت مدرس از بنیاد مستضعفان)

نامه

‏زمان: 11 فروردین 1368 / 23 شعبان 1409‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: موافقت با اختصاص بودجۀ بخش فرهنگی بنیاد مستضعفان به دانشگاه تربیت مدرس‏

‏مخاطب: موسوی، میرحسین (نخست وزیر)‏

‏ [‏‏بسمه تعالی. محضر مبارک رهبر عظیم الشأن انقلاب، حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ـ ادام الله ‏‎ ‎‏ظله علی رؤوس الانام‏

‏     با تقدیم شایسته ترین تحیت، به استحضار خاطر شریف می رساند که، یکی از دستاوردهای بسیار‏‎ ‎‏مهم انقلاب فرهنگی، دانشگاهی است به نام دانشگاه تربیت مدرس که برای تربیت استاد در داخل‏‎ ‎‏ـ یعنی کلید استقلال فرهنگی ـ توسط ستاد انقلاب فرهنگی تأسیس شده و تا کنون بیش از سیصد نفر‏‎ ‎‏استاد در رشته های مختلف تربیت کرده است و هم اکنون هم بیش از یک هزار و صد نفر را تحت تعلیم‏‎ ‎‏دارد و از آنجا که این دانشجویان با شرایط خاصی گزینش می شوند و با برنامۀ مخصوص دینی ـ علمی‏‎ ‎‏به صورت یک جمع منسجم در محیطی مطلوب تعلیم می بینند، اکثریت قریب به اتفاق آنها تا کنون به‏‎ ‎‏هر جا که رفته اند به لطف خداوند مایۀ تحول انقلابی بوده اند.‏

‏     از سوی دیگر با توجه به ضرورت استقلال فرهنگی، افزایش شدید جمعیت و در نتیجه افزایش‏‎ ‎‏تعداد دانشجو در داخل کشور، ضرورت پرداخت هزینۀ چندین برابر در خارج، به علاوه تحمل ذلت و‏‎ ‎‏تحقیر و انحراف تربیتی، وجود رقابت شدید علمی در سراسر دنیا، تا آنجا که برخی از کشورها به نسبت‏‎ ‎‏جمعیت ده برابر ما دانشجو دارند، وجود قانون مجلس شورای اسلامی در مورد منع اعزام دانشجو به‏‎ ‎‏خارج ـ جز در مواردی ضروری ـ کمبود شدید استاد در کشور که مولود وضع پیش از انقلاب و رفتن‏‎ ‎‏اساتید طاغوتی بعد از انقلاب و افزایش دانشجو به چند برابر در داخل است؛ با توجه به این امور،‏‎ ‎‏گسترش دانشگاهها و در رأس آنها دانشگاه تربیت مدرس امری اجتناب ناپذیر و مورد قبول همۀ‏‎ ‎‏مسئولان محترم سه قوه است تا آنجا که خود ریاست محترم جمهوری‏‎[1]‎‏ مسئولیت ریاست هیأت‏‎ ‎

‏امنای این دانشگاه را پذیرفته اند.‏

‏     اما با توجه به وضع عمومی کشور و کمبود بودجه و ارز، نه تنها نتوانسته ایم پس از هفت سال‏‎ ‎‏امکانات لازم از قبیل فضای آموزشی، آزمایشگاه، خوابگاه دانشجویی، مسکن اساتید، کتابخانه،‏‎ ‎‏وسائط نقلیه، کارمند و... را در حد مطلوب فراهم کنیم، بلکه اخیراً با عنایت به ضرورت گسترش کار‏‎ ‎‏دچار مشکل جدی تر شده ایم که بیم بازماندن از ادامۀ گسترش دانشگاه و در نتیجه، آسیب دیدن‏‎ ‎‏آموزش مطلوب مجموعۀ دانشگاهها می رود.‏

‏     به همین جهت در جلسۀ هیأت اُمنای دانشگاه پیشنهاد شد که از حضور حضرتعالی تقاضا شود که‏‎ ‎‏بودجۀ بخش فرهنگی بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی به این دانشگاه اختصاص یابد، زیرا به تشخیص‏‎ ‎‏این هیأت، تربیت استاد برای دانشگاهها با برنامۀ یاد شده، سودمندترین و فرهنگیترین کاری است که‏‎ ‎‏می تواند در کشور انجام گیرد. والامرالیکم. با دعای خیر همیشگی برای طول عمر حضرت مستطاب‏‎ ‎‏عالی‏

‏هیأت امنای دانشگاه تربیت مدرس‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی‏

‏     نظر هیأت اُمنای دانشگاه تربیت مدرس مبنی بر نیاز مالی و امکان تأمین از طریق بنیاد مستضعفان را‏‎ ‎‏اینجانب تأیید می کنم.‏

‏سید علی خامنه ای‏‏]‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی‏

‏     از نظر اینجانب هم بلامانع است. ان شاءالله آقای نخست وزیر اقدام می نمایند.‏

‏11 / 1 / 68‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

  • ـ آقای سید علی خامنه ای.