هر روز با امام / ۲۵ تیر / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم.

کد : 175727 | تاریخ : 25/04/1399

نجف اشرف، ۱۳۴۶_ نامه تشکر به آقای سید تقی بیان

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۱۴۴

***

قم، ۱۳۵۸_ پیام به ملت ایران ودعوت به راهپیمایی حمایت از نظام اسلامی

‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏‏خدمت عموم ملت شریف و مبارز ایران ـ ایّدهم الله تعالی‏

 

‏‏به طوری که ملاحظه می کنید، پس از نهضت مقدس اسلامی، که با تأیید خداوند‏‎ ‎‏متعال و همت والای ملت، کنگره های کاخ ستمگران را معجزه آسا فرو ریخت و قدرت‏‎ ‎‏ایمان و فداکاری مؤمنان بر قدرتهای شیطانی پیروز شد و دیوار اختناق و استعمار در هم‏‎ ‎‏شکست، فرصت طلبان از سویی و مفسده جویان از سوی دیگر می خواهند وانمود کنند‏‎ ‎‏که نهضت از پشتیبانی عظیم ملت ـ پس از پیروزی ـ برخوردار نیست؛ و با این حیلۀ‏‎ ‎‏شیطانی، مردم ناآگاه را به تردید بکشانند و به خیال خام خود از آب گل آلود، ماهی‏‎ ‎‏بگیرند. لهذا برای اثبات وحدت ملی و ابطال باطل و احقاق حق و خاتمه دادن به‏‎ ‎‏دروغ پردازیها و فتنه انگیزیهای مخالفین با اسلام و نهضت مقدس اسلامی، مقتضی است‏‎ ‎‏روز سه شنبه 26 تیر ماه 58 عموم اقشاری که به اسلام و قرآن مجید و جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی و استقلال کشور علاقه دارند در راهپیمایی شرکت کنند، تا حساب گروههایی که‏‎ ‎‏برخلاف مسیر انقلاب اسلامی هستند روشن شود. در حقیقت این مانور اسلامی ـ ملی،‏‎ ‎‏عرضۀ جنود حق و حزب الله است در مقابل جنود شیطانی. از خداوند متعال عظمت‏‎ ‎‏اسلام و ملت را خواهانم.‏

‏‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۱۰۷

***

قم، ۱۳۵۸_  فرمان عفو متهمین، به دادستان دادگاه های انقلاب اسلامی

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۱۰۸

***

قم، ۱۳۵۸_  حکم رسیدگی به امور منطقه بابل به آقای هادی روحانی

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۱۰۹

***

قم، ۱۳۵۸_  سخنرانی در جمع مردم خوزستان (توطئه در اجرای احکام اسلامی)

اهم بیانات:

‎‏الآن خوف آنها این است که اگر قانون اساسی آنطوری که اسلام می خواهد، آنطوری که‏‎ ‎‏برنامۀ قرآن کریم است، اسلام است، تصویب بشود، و دنبالش همین ملت، که اکثریت‏‎ ‎‏تام دارند و همین ملت که در رفراندم آنطور پیروز شدند که در دنیا سابقه نداشت، اینها‏‎ ‎‏خوف این را دارند که قانون اساسی را خبرگانی که شما ملت تعیین می کنید آنها بررسی‏‎ ‎‏کنند، یک قانون اساسی اسلامی باشد، و بعد هم که به رفراندم ملت گذاشته می شود‏‎ ‎‏می دانند که اکثریت با ملت است، خوف این را دارند که این مراحل طی بشود و دست‏‎ ‎‏خودشان و اربابهایشان از مخازن و از منافع ملت ما کوتاه بشود.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۱۱۰ - ۱۱۳

***

قم، ۱۳۵۸_  بیانات در جمع نمایندگان مدارس کرمان (قانون اساسی ـ مجلس خبرگان)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۱۱۴

***