ارث زن چگونه تقسیم میشود مابین 1پسر 2 دختر وهمسرش ایا اول به فرزندان میرسد یا اول 1/4 همسر داده میشود

سلام علیکم و رحمه الله اگر زنی فوت کند و ورثه او همسر، یک پسر و دو دختر باشند، در ابتداء یک چهارم اموال او به شوهرش داده میشود، و مابقی اموال چهار قسمت میگردد؛ دو سهم به پسر، و به هر کدام از دخترها یک سهم داده میشود. در رساله توضیح المسائل امام (س) چنین آمده است: اگر زنی‏ بمیرد و اولاد نداشته باشد، نصف همه مال را شوهر او و بقیه را ورثه دیگر می ‏برند و اگر از آن شوهر یا از شوهر دیگر اولاد داشته باشد، چهار یک همه مال را شوهر و بقیه را ورثه دیگر می‏ برند. (توضیح المسائل، ص 446، م 2770) و نیز میفرمایند: و اگر [وارث میت] چند پسر و چند دختر باشند، مال را طوری قسمت می ‏کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد. (همان، ص 439، م 2731) والسلام علیکم و رحمه الله

. انتهای پیام /*