با سلام اگر یک ساختمان دو طبقه به نام زنی باشد ویک باغ را باپسرش شریک باشد ارث او چگونه تقسیم میشد (بین یک پسر و یک دختر) ایا شوهر هم ارث میبرد؟

بسمه تعالی

سلام علیکم و رحمه الله

با توجه به مسأله 2770 رساله حضرت امام خمینی(س) که چنین آمده است: اگر زنی بمیرد و اولاد نداشته باشد، نصف همه مال را شوهر او و بقیه را ورثه دیگر می برند. و اگر از آن شوهر یا از شوهر دیگر اولاد داشته باشد، چهار یک همه مال را شوهر و بقیه را ورثه دیگر می برند.

و بر اساس مسأله 2731 که می فرماید: ... اگر [وارث میت] چند پسر و چند دختر باشند، مال را طوری قسمت می ‏کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد.

شوهر یک چهارم اموال همسرش را به ارث می برد و ما بقی اموال به سه قسمت تقسیم  می شود؛ یک سهم به دختر ، و دو سهم به پسر می رسد.به بیان دیگر در این مورد خاص که ورثه عبارت از شوهر و یک دختر و یک پسر است، نصف ماترک متوفی به پسر می رسد، و نصف دیگر بین شوهر و دختر به طور مساوی تقسیم می شود.

البته تقسیم ارث باید بعد از پرداخت دیون مردمی و شرعی متوفی است.

والسلام علیکم و رحمه الله

. انتهای پیام /*