«مسأله 22- اگر غسلهاى متعددى به گردن کسى جمع شود، چه همه آن ها واجب باشد چه مستحب و چه مختلف، پس اگر با یک مرتبه غسل کردن، همه آنها را نیت کند صحیح است و از همه آن ها، هر چه باشند کفایت مى کند....»
(ترجمه تحریر الوسیلة؛ ج 1، ص: 53)


1391/10/04

. انتهای پیام /*