توضیحات کارشناس:

این که آیا مرد کافر و غیرمسلمان کفو شرعی زن مسلمان هست؟ یا خیر؟ و آیا برای زن مسلمان جایز است که با مرد کافر ازدواج کند؟ یا نه؟ از موضوعاتی است که در فقه نسبت به حکم آن اتفاق نظر وجود دارد؛ تا آنجا که گفته می‌شود از امور ضروری بین فقهاء مسلمین؛ و اگر ضروری اسلام نباشد لااقل از ضروریات فقه می‌باشد. (مراجعه شود به کتاب "تفصیل الشریعة فی شرح تحریرالوسیله"، ج22، ص: 283)

فتوای امام خمینی (س) در ص: 254، جلد دوم کتاب تحریرالوسیله، کتاب النکاح مبحث "القول فی الکفر" در این باره چنین است:

«لایجوز للمسلمة ان تنکح الکافر دواما و انقطاعا، سواء کان اصلیا حربیا او کتابیا او کان مرتدا عن فطرة او عن ملة، ...»

و نیز در صفحه 258 همان کتاب در مبحث "القول فی النکاح المنقطع" چنین یادآور شده‌اند:

«مسألة 3 - لا یجوز تمتع المسلمة بالکافر بجمیع أصنافه‌، ... »

بنابر این؛ فتوای حضرت امام خمینی سلام الله علیه همانند دیگر فقهای عظام رحمة الله علیهم و کثّر الله امثالَهم مبنی بر این است که:

زن مسلمان نمی‌تواند با مرد کافر ازدواج نماید و این کار برای او جایز نیست؛ فرقی هم نمی‌کند که ازدواج برای همیشه و دایمی باشد یا موقت و  انقطاعی؛ و تفاوتی نیست در این‌که مرد، کافر اصلی حربی باشد یا از اهل کتاب؛ مرتد فطری باشد یا مرتد ملّیّ.

پس از نظر اسلام، خداوند متعال و آفریدگار یکتا در ازدواج زن مسلمان، صرف تفاهم در امور فرعی و علاقه شخصی نسبت به مرد را کافی نداسته و آن را مناسب حقانیت اسلام و ضامن سعادت و عزت زن مسلمان و حافظ حریم مسلمانی ندیده و هیچ چیزی از قبیل مدارج علمی، اعتبار اجتماعی، تمکن مالی و شکوه و جمال ظاهری مرد غیر مسلمان را در ازدواج با زن مسلمان، جبران کننده نقیصه مرد در ندیدن حقیقت و عظمت توحید و نشناختن واقعیت رسالت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله نمی‌بیند؛ و این گواه بر منزلتی است که اسلام برای زن مسلمان قائل گشته و آن را به رسمیت شناخته است؛ و به جهت جلال و جمال زن مسلمان و گوهر دانستن اوست که به برکت اسلام بدان نایل آمده است.

لذا چنان‌چه خدای ناکرده زن مسلمانی از روی جهل و بی‌اطلاعی و یا به هر دلیلی، با مرد کافر ازدواج کند، ازدواجش باطل است؛ و آنان زن و شوهر شرعی نبوده و به یکدیگر حلال نمی‌باشند؛ و لازم است که دور اندیشی و عاقبت بینی را از دست نداده و از هم جدا شوند؛ و مادام که مرد بر کفر خویش باقی است آنان راه شرعی برای ازدواج با یکدیگر ندارند، و اگر آن مرد به دین اسلام تشرّف یافته و مسلمان شود نمی‌توانند به عقد سابق که در حال کفر مرد جاری شده است، اکتفا نمایند، بلکه لازم است که با تفاهم، عقد ازدواج را به طور صحیح شرعی تجدید نموده و دوباره بخوانند.

نکته‌ای که توجه به آن لازم است آن‌که: در جایز نبودن ازدواج زن مسلمان با مرد کافر، قرقی نیست در این که پدر و مادر آن مرد مسلمان باشند یا کافر، به بیان دیگر مسلمان بودن پدر و مادر مرد کافر مجوّز ازدواج او با زن مسلمان نمی‌باشد و این همان است که در ج‌3، ص: 128 کتاب استفتائات امام خمینى (س) بدین شرح بیان گردیده است:

س: 132‌- آیا یک دختر مسلمان مى‌تواند با مردى که منکر خداست ولى پدر و مادر این مرد، مسلمان مى‌باشند ازدواج نماید؟

ج‌- ازدواج زن مسلمان با مرد کافر جائز نیست، و کافر کفو مسلمان نمى‌باشد.

تاریخ انتشار: 1391/10/03

آخرین ویرایش: 1392/08/08

 

 

 

. انتهای پیام /*