توضیحات کارشناس:

برخی از فقها قائل به صحت و لزوم عمل به چنین وصیتی و احتساب آن از ثلث اموال موصی شده اند؛ یعنی معتقدند وقتی پدر یا مادری وصیت کرده است که دخترم به اندازه پسرم ارث ببرد مثل این است که گفته باشد به دخترم از ثلث ما ترک به اندازه ای بدهید که سهمش با پسرم برابر شود؛ و با این بیان خواسته اند "وصیت به خلاف شرع" بودن آن را حل نمایند؛ لیکن امام خمینی س نظر دیگری دارند که در استفتاء ذیل آمده است.

«س 25‌ - شخصى مى‌گوید بعد از مردنم ارث دخترم را مطابق پسرم بدهید آیا این وصیت به نحوى که از ثلث برداشته شود صحیح است یا نه؟

ج‌ - باطل است.»

استفتاءات (امام خمینى)؛ ج‌2، ص 415

1391/10/02

. انتهای پیام /*