توضیحات کارشناس:

آسم عبارت است از بیماری مزمن التهاب راه‌های تنفس. که به آن تنگی نفس و نفس‌تنگی نیز اطلاق می‌گردد. مبتلایان به این بیماری ناچار هستند که به هنگام حمله ی آسم از داروهایی مثل اسپری سالبوتامول مصرف نمایند تا به وسیله آن برونش به سرعت باز شود.

سؤال مطرح، این است که: اگر شخص مبتلا به آسم با این فرض که روزه برای او ضرر ندارد روزه بگیرد آیا در حال روزه برای باز کردن مجاری تنفسی مجاز به استفاده از اسپری می‌‌باشد یا خیر؟

در واقع پرسش اصلی این است که: آیا به استفاده از اسپری تنفسی عنوان "خوردن یا آشامیدن" که مبطل روزه می‌باشد، صدق می کند یا خیر؟ زیرا همان‌گونه که هم در کتاب تحریر الوسیله و هم در کتاب العروة الوثقی آمده است صرف رسانیدن چیزی به درون شکم مادام که صدق اکل و شرب نکند مبطل روزه نیست.

در تحریر الوسیلة؛ ج‌1، ص: 265 می‌خوانیم که:

مسألة 2 المدار هو صدق الأکل و الشرب و لو کانا على النحو غیر المتعارف‌

و در العروة الوثقى ص: 544 بعد از ذکر عبارت مذکور تصریح دارد که:

فلایضرّ مجرّد الوصول إلى الجوف إذا لم یصدق الأکل أو الشرب

به همین جهت، مطابق استفتائات ذیل؛ به نظر امام خمینی (س) چون بر استعمال اسپری اکل و شرب صدق نمى‌کند، لذا استفاده از آن برای روزه‌دار بی اشکال است.

س 7‌ - من حالم براى روزه مساعد است ولى از اسپرى دنتولین براى باز کردن راه تنفسى‌ام استفاده مى‌کنم که به صورت بخار به حلق مى‌رسد آیا با استعمال آن روزه‌ام باطل نیست؟ و روزه‌ها قضا ندارد؟

ج‌ - اشکال ندارد.

س 6‌ - مبتلا به نفس تنگى شدید هستم یک وسیلۀ طبى براى چارۀ آن درست شده که با فشار دادن سوزن آن مقدارى از داروى مایع درون مخزن به صورت پودر گاز از راه دهان به ریه‌ها پاشیده مى‌شود و باعث تسکین مى‌گردد و‌ روزانه چند بار به آن احتیاج مى‌شود، آیا مى‌توانم با وجود استفاده از آن وسیله طبى روزه دار هم باشم؟ و بدون آن غیر قابل تحمل و یا بسیار سخت و با مشقت است.

ج‌ - داروى مذکور در فرض سؤال که بر استعمال آن اکل و شرب صدق نمى‌کند مضر به روزه نیست.

استفتاءات (امام خمینى)؛ ج‌1، ص: 306

22/4/1392

. انتهای پیام /*