توضیحات کارشناس:

به فتوای امام خمینی ره، وقت وجوب زکات فطره هنگام داخل شدن شب عید است و وقت پرداختن آن تا ظهر روز عید ادامه دارد و افضل بلکه احوط آن است که پرداختن آن را تا روز تأخیر انداخته و در روز عید پرداخت شود. و اگر کسی نماز عید را می‌خواند احتیاط را ترک نکرده و قبل از نماز عید، زکات فطره را بدهد. (رجوع شود به تحریرالوسیله ج1، ص:319)

از طرفی جدا کردن فطره و معیّن کردن آن در مال مخصوصی‌ از اجناس و یا کنار گذاشتن قیمت آن از نقدینه‌ها نیز جایز می‌باشد. در این صورت که زکات فطره در وقت کنار گذاشته می‌شود بعد از گذشت وقت ادای زکات، می‌توان ادای آن به مستحقّ را تأخیر انداخت، خصوصا با ملاحظه کردن بعضی مرجّحات؛ (رجوع شود به تحریرالوسیله ج1، ص: 319)

مورد مصرف زکات فطره نیز بنا بر اقوی همان موارد مصرف زکات مال از جمله فقرا و مساکین است، اگر چه احتیاط مستحب آن است که به فقرای مؤمنین و فرزندانشان بلکه به مساکین مؤمنین اگر چه عادل نباشند اکتفاء شود؛ و اگر فقیر مؤمن نباشد پرداخت زکات فطره به مستضعفین از مخالفین جایز است. (رجوع شود به تحریرالوسیله ج1، ص: 320)

حال پرسش مطرح، آن است که آیا کسی که زکات فطره خود و اهل و عیالش را جدا کرده و کنار گذاشته است مجاز است که آن را به شهر دیگر برده و در آنجا به مورد مصرف زکات برساند؟ یا خیر؟

نظر امام خمینی ره در این باره در تحریر الوسیلة؛ ج‌1، ص: 319 چنین آمده است:

مسألة 3 - الأحوط عدم نقلها بعد العزل الی بلد آخر مع وجود المستحق.

بنا بر این: در صورتی که در شهر مستحق وجود داشته باشد، به احتیاط واجب زکات فطره را بعد از جدا کردن نمی‌توان به جای دیگر انتقال داد.

17/5/1392


. انتهای پیام /*