نظر حضرت امام راحل صلوات ا... علیه در مورد حقوق و درآمدشخصی زن در خانه و خانواده چیست؟ و اینکه مرد اجازه تصاحب حقوق و در آمد زنش را دارد یا خیر؟

با سلام و تحیت

درآمدهای زن متعلق به خود اوست و شوهر بدون اجازه از او حق تصرف ندارد، حتی اگر زن پولی را که شوهر بابت خرجی به او داده، پس انداز کند، متعلق به زن است و شوهر حق پس گرفتن آنرا ندارد.

در توضیح مطلب باید گفته شود دلیل این حکم قاعده سلطنت و قاعده احترام به مال مسلمان (اعم از زن و مرد)  است.

قاعده سلطنت بر مال قاعده عقلایی و از احکام مالکیت در نظر عقلاست، زیرا مالک هر چیزی مسلط بر آن است وشارع آن را با حدیث نبوی مشهور : "الناس مسلطون علی اموالهم" امضاء و تنفیذ نموده است.

قاعده احترام از فروع قاعده سلطنت است. معنی قاعده  این است که مال در حریم مالکیت و در اختیار مالک آن بوده و محترم است و هیچ کس بدون اجازه مالکش حق تصرف در آن را ندارد، و در صورتی که تصرف نماید ضامن است.

دلیل قاعده احترام سخن پیامبر اکرم (ص) در حجه الاسلام است که فرمود:"فان دمائکم واموالکم علیکم حرام..."،خون و مال شما بر یکدیگر حرام است. و روایات دیگری که از معصومان (ع) رسیده است. (تهذیب الاصول،ج 3 ،ص544  ) 

. انتهای پیام /*