با سلام ایا میتوان در نماز واجب بیش از یک سوره قرائت کرد؟و اینکه میتوان سوره را از روی قران قرائت نمود؟

با سلام و تحیت

در رکعت اول و دوم نمازهای واجب خواندن سوره حمد یک سوره کامل واجب است.

در بعضی از حالات ترک سوره جایز بلکه واجب است: به عنوان مثال در تنگی وقت و ترس.

خواندن بیش از یک سوره در یک رکعت از نماز واجب جایز است ولی مکروه می باشد.

سوره فیل و ایلاف با هم یک سوره حساب می شود و همچنین سوره والضحی با الم نشرح، بنابر این خواندن یکی از اینها به تنهایی کفایت نمی کند. خواندن سوره های عزائم (4 سوره ای که سجده واجب دارند) و سوره های طولانی که باعث فوت وقت نماز می شود در نماز واجب جایز نیست.

خواندن سوره در نماز مستحبی واجب نیست و میتوان در نماز مستحبی چند سوره خواند.

خواندن سوره از روی قرآن در خال نماز جایز است، ولی بهتر است ترک شود.

. انتهای پیام /*