کسی که از اول مقلد امام بوده والان نیز باقی است واز مجتهد دیگری تقلید نمیکند حکمش چیست؟ در ضمن وجه رد مظالم را به چه کسی باید بدهد؟ با تشکر

با سلام و تحیت

بقا بر تقلید میت باید با مراجعه به مجتهد زنده باشد.

حضرت امام میفرمایند: تقلید از میت ابتداَ جایز نمی باشد، ولی بقای برتقلید میت اشکال ندارد و باید بقای بر تقلید میت به فتوای مجتهد زنده باشد.( تحریر الوسیله، ج1، ص5، م13، و رساله امام ، م9)

به عبارت دیگر با فوت مجتهدی که از او تقلید میکنیم ارتباط تقلیدی ما با او قطع میشود و برای بقا بر تقلید مجتهد فوت شده و تعیین محدوده بقا، باید به مرجع جدیدی که با تحقیق به اعلمیت او رسیده ایم رجوع کرده و با اجازه او باقی بمانیم.

در ضمن در مسائل جدید که مجتهد متوفی فتوا ندارد باید طبق نظر مجتهد زنده عمل نماییم. و همچنین در صورتی که در بعضی از مسائل از مجتهد زنده تقلید نماید نمیتواند مجدداَ در آن مسائل به فتوای مجتهد متوفی برگردد.( استفتائات، ج 1، ص59، س124)

رد مظالم باید با اجازه مجتهد به فقیر داده شود.

موفق باشید.

. انتهای پیام /*