باسلام، درخود این مساله که بعد از وفات مرجع ،باید از مجتهد زنده تقلید کرد؛انسان باید ازمجتهد زنده تقلیدکند یا اینکه چونکه مجتهد میت این گونه فتوا داده است پس بایدبعد از وفات او از زنده تقلید نمود؟ نظرامام خمینی را بفرمایید. با تشکر

با سلام و تحیت

وقتی مرجع تقلید فوت میکند ارتباط مقاد با او قطع می گردد و برای ارتباط مجدد باید با اذن مجتهد زنده باشد.و این نظر همه مراجع از جمله حضرت امام میباشد.

امام خمینی (س) میفرماید: تقلید میت ابتداءاُ جایز نیست، ولی بقاء بر تقلید میت اشکال ندارد و باید بقاء بر تقلید میت به فتوای مجتهد زنده باشد.( رساله توضیح المسائل، م 9)

. انتهای پیام /*