آیا ماهیت عقد ضمان نقل ذمه به ذمه است یا ضم ذمه به ذمه؟اگر نقل ذمه به ذمه است عقودی که مفاد ضم ذمه به ذمه را ذیل عنوان ضمان دارند باطل اند یا از طرقی چون شرط ضمن عقد یاغیر معین دانستن عقد(با فرض پذیرش غیر توقیفی بودن عقود)قابل پذیرش اند؟

سلام علیکم و رحمه الله

ضمان، متعهد شدن به مالی است که در ذمه بدهکار است و آن عقدی است که از طرف ضامن لازم است و بعد از وقوع آن حق فسخ آن را ندارد.

طبق فتوای امام خمینی(س) ضمان نقل ذمه به ذمه است، ایشان در مسئله 3 بحث ضمان چنین می فرمایند: در صورتی که ضمان با تمام شرایطش تحقق پیدا کند، حق از ذمه مضمون عنه ( بدهکار) به ذمه ضامن منتقل میشود و ذمه مضمون عنه بری میشود. (ترجمه تحریر الوسیله، ج 2، ص30)

البته اگر بدهکار بدهی خود را بپردازد ذمه ضامن بری میگردد. (رک: همان، ص32)

. انتهای پیام /*