8

سلام خدمت شما می خواستم بدانم شرایط انجام توبه نصوح چگونه است وچه کارهای باید انجام داد.با تشکر

با سلام و تحیت

انسان باید تلاش کند که گناه و نافرمانی حضرت حق را انجام ندهد، زیرا اصلاح نفس پس از افساد آن از امور مشکله است. (چهل حدیث امام خمینی ، ص274 ).

توبه از گناه برگشت از حالات ظلمانیه نفس به سوی نور فطرت اصلی و روحانیت ذاتیه خود است. ( همان، ص 272).

شخص توبه کننده مثل کسی است که گناه نکرده است : التائب من الذنب کمن لا ذنب له.

ارکان توبه عبارت از: ا- ندامت و پشیمانی از گناهان و تقصیرات گذشته؛ 2- عزم بر تکرار نکردن آن گناهان که این دو مورد اصل حقیقت توبه است.( همان، ص275)

برای قبولی توبه نیز به دو شرط باید ملتزم شد: 1) رد حقوق مردم؛ 2) رد حقوق خالق.

انسان به مجرد اینکه گفت توبه کردم از او پذیرفته نمیشود؛ بلکه باید گذشته را نیز جبران نمایید. ضررهای مالی و آبرویی دیگران را بر طرف کرده و عبادات واجبه ترک شده را قضا نمایید. (همان، ص 278)

و در تفسیر توبه نصوح اختلافاتی وجود دارد:بعضی گفته اند توبه نصوح توبه خالص است و آن توبه ای است که به جهت زشتی گناه حاصل گردیده یا برای رضای خدا توبه کرده، نه برای ترس از جهنم.

و بعضی گفته اند:توبه نصوح توبه ای است که صاحب خود را نصیحت میکند به توبه کامل با انجام کارهای نیک که آثار گناه را از قلب پاک کند و تاریکی های گناه را با نور خوبیها بر طرف نماید. (همان، ص 282 )

. انتهای پیام /*