بسمه تعالی

با سلام و تحیت

بعد از فوت مرجع تقلید ارتباط تقلیدی فرد با او قطع میشود و باید به مجتهد زنده رجوع کند و نسبت به بقا بر تقلید میت نمیتواند از مرجع فوت شده تقلید نماید، بلکه باید طبق فتوای مرجع جدید اگر بقا را جایز یا واجب میداند بر مجتهد فوت شده باقی بماند.

والسلام علیکم و رحمه الله

. انتهای پیام /*