بسمه تعالی

باسلام و تحیت

طبق فتوای امام راحل بازی کردن با ابزار و آلات در دو صورت حرام است:

1) بازی با ابزار قمار اگرچه دوستانه و بدون برد و باخت باشد؛

2) بازی با شرط بندی اگر چه در غیر ابزار قمار باشد مثل فوتبال.

حضرت امام در پاسخ استفتایی فرموده اند: بازی با آلات قمار مطلقا حرام است. (استفتائات امام خمینی، ج5، ص 547، س6645)

و در استفتای دیگری چنین گفته اند: بازی شطرنج و نرد و یا هرگونه وسیله قمار حرام است. ( همان، س 6643)

ولی اگر آلات قمار از ابزار قمار بودن به طور کلی خارج شود و عنوان آن تغییر کند بازی با آن بدون شرط بندی جایز است:

س: اگر شطرنج آلات قمار بودن خود را به طور کلی از دست داده باشدو چون امروز به عنوان یک ورزش فکری از آن استفاده گردد، بازی با آن چه صورتی دارد؟

بسمه تعالی، بر فرض مذکور اگر برد و باختی در بین نباشد اشکال ندارد. (همانف ص 546، س6641)

ودر صورت صدق عرفی قمار فرقی بین بازی با رقیب حقیقی و مجازی نیست

والسلام علیکم و رحمه الله

. انتهای پیام /*