مدت زمان عقد) باسلام .آیا می توان درصورت موافقت طرفین ،مدت زمان عقد موقت ، بمدت طولانی مثلا60سال باشد؟

سلام علیکم و رحمه الله

ازدواج به دو صورت انجام می گیرد: عقد دائم و عقد موقت (متعه یا صیغه ).

یکی از تفاوتهای متعه با عقد دائم ، ذکر مدت است که اگر در عقد، مدت ذکر شود عقد موقت خواهد بود .

چنانچه در عقد موقت مدت طولانی باشد در این که عقد دائم محسوب می شود یا موقت؟ بین مراجع اختلاف نظر وجود دارد.

فتوای حضرت امام (س) این است: هرچند که مدت ذکر شده در عقد، طولانی باشد. عقد موقت خواهد بود. در تحریر الوسیله چنین بیان می کنند: "یشترط فی النکاح المنقطع ذکر الاجل،...و تقدیر الاجل الیهما طال او قصر" ( تحریر الوسیله، ج2، ص311، م9)

ذکر مدت در ازدواج موقت شرط است،...و مقدار آن -طولانی باشد یا کوتاه- با خود آنها است. (ترجمه تحریر الوسیله، ج2، ص309، م9)

و در استفتائی که از ایشان شده ، چنین آمده است:

محضر مبارک امام، دام ظله

در عقدنامه عبارتى است؛ بیان فرمایید آیا از آن، عقد دائم استفاده مى‏ شود یا عقد موقت؟ و آن عبارت این است: طبق خطبه عقد دائمى دستور اسلام به مرحلۀ 99 ساله انجام شد.

بسمه تعالى، در عقد ازدواج اگر مدت ذکر شود ـ ولو این‏که طولانى باشد ـ عقد متعه حساب مى ‏شود. (استفتائات، ج9، ص 196، س10493) والسلام علیکم و رحمه الله

. انتهای پیام /*