باسلام

1- اقتدا به امام جماعت غیر روحانی در صورت در دسترس بودن روحانی٬چه حکمی دارد؟

2- در صورتی که نماز امام جماعت روحانی شکسته باشد٬آیا رجوع به غیر روحانی که نمازش کامل است٬بهتر است؟


با سلام و تحیت

در رساله توضیح المسائل امام(س) در رابطه با شرایط امام جماعت چنین آمده است:

امام جماعت باید بالغ و عاقل و شیعه دوازده امامى و عادل و حلال‏زاده باشد و نماز را بطور صحیح بخواند و نیز اگر مأموم مرد است امام او هم باید مرد باشد و اقتدا کردن بچه ممیز که خوب و بد را مى ‏فهمد به بچه ممیز دیگر جایز نیست و احتیاط واجب آن است که امام زن نیز مرد باشد. (رساله توضیح المسائل، ص: 225، م 1453)

و در باره روحانی بودن امام جماعت دو استفتاء از امام(س) بیان میگردد:

س: طبق فتواى امام در صورتى که دسترسى به روحانى نباشد می ‏توان به افراد غیر روحانى اقتدا کرد (و این کار در بعضى از ادارات و نهادها و جبهه‏ ها انجام مى‏ گیرد)، آیا این حکم شامل مساجد هم مى ‏شود؟ چون مشاهده شده است که در مساجد اگر یک شب امام جماعت نتواند به مسجد بیاید و یا دیر برسد، افرادى جوان از غیبت امام استفاده کرده و در محراب قرار گرفته و نماز مى‏خوانند و در این موقع اگر امام برسد مى‏بیند که دیگرى در محراب است، آیا چنین عملى صحیح است؟

ج‏) در فرض مرقوم امامت غیر روحانى در مساجد درست نیست. (استفتاءات، ج‏1 ، ص294،س 536)

س: نظر به اینکه امام اخیرا فتوائى صادر کرده ‏اند و فرموده‏ اند که امام جماعت باید از اهل علم باشد، با در نظر گرفتن فتواى صادره، شخصى است تمام شرایطى که در توضیح {المسائل} ذکر شده دارا است، فقط از اهل علم نیست. یاد آورى مى‏ شود از اهل علم در محله حضور ندارد، آیا شخص مذکور مى ‏تواند نماز جماعت بخواند یا خیر؟

ج‏) اگر دسترسى به روحانى نباشد غیر روحانى با وجود سایر شرائط مى ‏تواند امامت نماید.(همان، ص286، س 509)

با توجه به این دو استفتاء، در جایی که به روحانی دارای شرایط امامت جماعت دسترسی باشد، غیر او نباید امام جماعت شود و الا جایز است:

س: اقتدا کردن زن به شوهر عادل در صورتى که بخواهند 2 نفرى نماز جماعت بخوانند اشکالى دارد یا خیر؟ ج‏) اشکال ندارد.(همان، س 510)


در مورد سوال دوم باید گفته شود: اقتداء کردن به مسافری که نمازش شکسته است کراهت دارد:

 مسافرى که نماز ظهر و عصر و عشا را دو رکعت مى‏ خواند مکروه است در این نمازها به کسى که مسافر نیست اقتدا کند و کسى که مسافر نیست مکروه است در این نمازها به مسافر اقتدا نماید.( رساله توضیح المسائل، م 1490)

معنای کراهت در اینجا به معنای بهتر بودن ترک نیست، در این رابطه به دو استفتاء زیرتوجه کنید:


س: لطفا درباره مکروه بودن اقتداى شخص غیر مسافر به مسافر، توضیح دهید، با توجه به مسأله 1490 توضیح المسائل: «مسافرى که نماز ظهر و عشا را دو رکعت مى‏خواند مکروه است در این نمازها به کسى که مسافر نیست اقتدا کند و کسى که مسافر نیست مکروه است در این نمازها به مسافر اقتدا نماید».
ج‏: اقتداى مسافر به حاضر و بالعکس مانع ندارد و صحیح است و کراهت در این مسأله به معناى کمى ثواب است.(استفتاءات، ج‏1، ص: 278، س480)


س: توضیحى براى مسأله 1490 در باب مکروهات نماز جماعت بدهید اینطور استنباط مى ‏شود که مواقعى که ما مسافر هستیم حتى جائى که نماز جماعت بر پا باشد باید نمازمان را خود بخوانیم و مکروه است که نمازمان را به جماعت بخوانیم.
ج‏: منظور از کراهت در اینجا این است که ثواب این نماز از جماعتهاى دیگر کمتر است، پس لازم نیست نماز فرادى خوانده شود بلکه این نماز جماعت از نماز فرادى ثوابش بیشتر است.(همان، س479)


والسلام علیکم و رحمه الله

. انتهای پیام /*