با سلام بنده در موقع اذان ظهر در منزل خود بودم ولی نماز ظهر نخواندم و سپس به بعد از حد ترخص شهر خود (در حدود 80 کیلومتری ) مسافرت نمودم آیا در مکان جدید نمازم کسر(شکسته) می شود ؟

با سلام و تحیت

در محلی که هستید نماز شما قصر (شکسته) است و ملاک، زمان نماز خواندن است نه اینکه موقع اذان وظیفه چه بوده است.

مسافر باید نماز ظهر و عصر و عشا را با هشت شرط، شکسته به جا آورد یعنی دو رکعت بخواند:

شرط اول: آن که سفر او کمتر از هشت فرسخ شرعی نباشد...

شرط دوم: آن که از اول مسافرت قصد هشت فرسخ را داشته باشد...

شرط سوم: آن که در بین راه از قصد خود بر نگردد...

شرط چهارم: آنکه نخواهد پیش از رسیدن به هشت فرسخ از وطن خود بگذرد، یا ده روز یا بیشتر در جایی بماند...

شرط پنجم: آن که برای کار حرام سفر نکند...

شرط ششم: آن که از صحرانشینهایی نباشد که در بیابانها گردش می ‏کنند و هر جا آب و خوراک برای خود و حشمشان پیدا کنند می ‏مانند...

شرط هفتم: آن که شغل او مسافرت نباشد...

شرط هشتم: آن که به حد ترخص برسد یعنی از وطنش یا جایی که قصد کرده ده روز در آن جا بماند، بقدری دور شود که دیوار شهر را نبیند و صدای اذان آن را نشنود. (رساله توضیح المسائل، ص201- 208)

روزه نیز حکم نماز را دارد مگر در مواردی که استثنا شده است: مسافری که باید نمازهای چهار رکعتی را در سفر دو رکعت بخواند، نباید روزه بگیرد و مسافری که نمازش را تمام می‏ خواند مثل کسی که شغلش مسافرت یا سفر او سفر معصیت است، باید در سفر روزه بگیرد.. (رساله توضیح المسائل ،ص 260 ،مسأله 1714) 

یکی از مواردی که حکم روزه با نماز فرق دارد، یعنی با اینکه نماز را شکسته میخواند، باید روزه بگیرد آنجایی است که فرد روزه دار بعد از اذان ظهر به مسافرت برود که در این صورت نماز ظهر و عصر او شکسته میشود: ...و اگر بعد از ظهر مسافرت کند، باید روزه‏ اش را ادامه دهد، ولی نماز را باید شکسته بخواند.(تحریر الوسیلة(ترجمه فارسی)، ج‏1، ص 334، م 5) والسلام علکم و رحمه الله

. انتهای پیام /*