با سلام بنده در موقع اذان ظهر در منزل خود بودم ولی نماز ظهر نخواندم و سپس به بعد از حد ترخص شهر خود (در حدود 80 کیلومتری ) مسافرت نمودم آیا در مکان جدید نمازم کسر(شکسته) می شود ؟

با سلام و تحیت

مسافر باید نماز ظهر و عصر و عشا را با هشت شرط، شکسته به جا آورد یعنى دو رکعت بخواند:

شرط اول: آن که سفر او کمتر از هشت فرسخ شرعى نباشد...

شرط دوم: آن که از اول مسافرت قصد هشت فرسخ را داشته باشد...

شرط سوم: آن که در بین راه از قصد خود بر نگردد...

شرط چهارم: آنکه نخواهد پیش از رسیدن به هشت فرسخ از وطن خود بگذرد، یا ده روز یا بیشتر در جایى بماند...

شرط پنجم: آن که براى کار حرام سفر نکند...

شرط ششم: آن که از صحرانشینهایى نباشد که در بیابانها گردش مى ‏کنند و هر جا آب و خوراک براى خود و حشمشان پیدا کنند مى ‏مانند...

شرط هفتم: آن که شغل او مسافرت نباشد...

شرط هشتم: آن که به حد ترخص برسد یعنى از وطنش یا جایى که قصد کرده ده روز در آن جا بماند، بقدرى دور شود که دیوار شهر را نبیند و صداى اذان آن را نشنود. (رساله توضیح المسائل، ص201- 208)

روزه نیز حکم نماز را دارد مگر در مواردی که استثنا شده است:

مسافرى که باید نمازهاى چهار رکعتى را در سفر دو رکعت بخواند، نباید روزه بگیرد و مسافرى که نمازش را تمام مى‏ خواند مثل کسى که شغلش مسافرت یا سفر او سفر معصیت است، باید در سفر روزه بگیرد.. (رساله توضیح المسائل ،ص 260 ،مسأله 1714)

یکی از مواردی که حکم روزه با نماز فرق دارد، یعنی با اینکه نماز را شکسته میخواند، باید روزه بگیرد آنجایی است که فرد روزه دار بعد از اذان ظهر به مسافرت برود که در این صورت نماز ظهر و عصر او شکسته میشود:

...و اگر بعد از ظهر مسافرت کند، باید روزه‏ اش را ادامه دهد، ولى نماز را باید شکسته بخواند.(تحریر الوسیلة(ترجمه فارسى)، ج‏1، ص 334، م 5)

 والسلام علکم و رحمه الله

. انتهای پیام /*