شرایط حرام بودن یک موسیقی یا کشیدگی صدا چیست؟ آیا موسیقی حرام است؟

با سلام و تحیت

حضرت امام (س) مطلق خوانندگی و نوازندگی را حرام نمی دانند مگر آنکه طرب آور و مناسب مجالس لهو باشد. در این زمینه به دو استفتاء از امام(س) توجه نمایید:

پیشگاه مبارک مرجع اعظم، رهبر عالى ‏قدر، حضرت امام خمینى، با اهداى سلام و تحیت وافره معروض مى ‏دارد: 1. استماع سرودهاى انقلابى، مارش‏هاى عزا، جنگى و نظامى که نوعى موسیقى است چه صورت دارد؟

بسمه تعالى، مطلق صدا و آهنگ حرام نیست و صداى حرام صدایى است که عرفاً به آن غنا یا موسیقى مى‏ گویند که مناسب مجالس لهو است و صداهاى مشکوک مانع ندارد. (استفتائات امام خمینی (س)، ج5، ص 585، سؤال 6739)

2. معیار صحیح تشخیص موسیقى سالم از غنا چیست؟ اگر معیار، «مخصوص مجالس لهو بودن» است که آهنگ سرود مرحوم مطهرى نیز غالباً از سنخ موسیقى‏ هاى دیگر ایرانى است؛ لذا معیار مشخص در این زمینه را بیان فرمایید؟

بسمه تعالى، هر آهنگى که مناسب با مجالس لهو باشد و موسیقى مطرب محسوب شود حرام است و خواندن سرود حلال، همراه موسیقى مطرب،مجوّز آن نمى ‏شود و صداهایى که مشکوک است [که] آیا از قسم موسیقى مطرب است یا نه، محکوم به حلّیت است.( همان، ص582-583، سؤال 6733)

و در سوالی در رابطه با ملاک طرب آور بودن آن، فرموده اند ملاک نظرعرف است نه شخص:

در موسیقى مطرب که استماع آن حرام است، آیا طرب شخصى مناط است و یا نوعى؟

بسمه تعالى، میزان، مطرب در نظر عرف است. (همان، ص584،سؤال 6737)

والسلام علیکم و رحمه الله

. انتهای پیام /*