باسلام:لطفابفرمائیدردمظالم جزءکدام یک ازپرداختهای سهمین مباشد.

با سلام و تحیت

رد مظالم عنوان مستقلی است و جزء خمس و زکات نمی باشد.

به هر حق مالی ای که انسان به ناحق و از روی ظلم (مانند دزدی ,تلف کردن مال دیگری و یا خسارت وارد کردن به آن)، از شخص دیگری به ذمه خود آورده باشد مظالم گفته می شود. و به ادا کردن آن، رد مظالم اطلاق می گردد.

در رد مظالم اگر صاحب مال را می شناسد، باید به او برگرداند و یا رضایت او را جلب نمایید، و اگر نمی شناسد، باید از طرف صاحبش صدقه دهد.

در جلد 35 موسوعه امام خمینی(س) 21 استفاء در مورد رد مظالم ذکر شده است. در استفتائی چنین آمده است:

... اگر کسی در کوچکی ‏اش از کسی پول یا چیزی برداشته باشد... آیا پول او را می‏ تواند از طرف شخص به فقیر بدهد یا خیر؟

بسمه تعالی، اگر صاحب آن را می ‏شناسد، باید رضایت او را تحصیل کند و اگر او را نمی ‏شناسد، از طرف او به فقیر صدقه دهد. (استفتائات امام خمینی (س)، ج4، ص479، س4898)

البته صدقه دادن به فقیر باید با اذن فقیه و حاکم شرع باشد. حضرت امام(س) در استفتائی چنین مرقوم داشته اند:

آیا رد مظالم را باید تحت نظر فقیه جامع الشرایط و حاکم شرع پرداخت یا خیر؟

بسمه تعالی، منوط به اجازۀ حاکم شرع است. (همان، ص481، س4906)

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

. انتهای پیام /*