به یاد دارم بعد از حمله به مدرسه فیضیه، در دوم فروردین 1342 که طلبه جوانى بودم، خیلى نگران شده بودم، پس از نماز مغرب و عشا به دنبال امام خمینى به اطاقشان رفتم و به سخنان ایشان گوش دادم، امام حدود بیست دقیقه صحبت کردند و فرمودند: اینها خواهند رفت و شما خواهید ماند امروز بعد از 16ـ 17 سال مى‏ بینم که این امید قرآنى حضرت امام چقدر درست بود، چه چیز این امید را به امام مى‏ داد؟ جز امید و اطمینان و اتکال به اللّه‏. اى مردم بزرگ! اگر به خدا اتکال داشته باشید و با یکدیگر متحد شوید، بدانید که بر تمام نیروهاى باطل که امروز دنیا را پر کرده‏ اند پیروز خواهید شد.

منبع: خاطرات و حکایتها؛ ج2، ص77

. انتهای پیام /*