حالت امام در موقع شنیدن خبر شهادت دوستانشان دیدنی است، با اینکه چون کوه صبور هستند و صبر می ‏‏کنند، ولی سراپا عاطفه‏ اند. مثلاً وقتی مرحوم دکتر بهشتی شهید شدند، ما جرأت نمی ‏کردیم به ایشان بگوییم. یکی از کارهای من در طول این سه سال بعد از انقلاب رساندن خبر شهادت دوستانشان است که باید به ایشان بدهم. امام از شهادت مرحوم رجائی و بهشتی شدیداً متأثر شدند، از صمیم قلب می‏‏ گفتند: «بهشتی مظلوم زیست و مظلوم مرد».

منبع: دلیل آفتاب، ص 164

. انتهای پیام /*