یک شب هنگامی که امام طبق معمول هر شب برای زیارت مرقد مطهر حضرت علی علیه‏السلام از منزل خارج شدند، یکی از عناصر سازمان امنیت عراق به ایشان نزدیک شده و از امام دربارهٔ گذرنامه یا برگ اقامت ایشان سؤال کردند. امام از او روی برتافتند و مردم نیز سریعاً گرد امام جمع شدند تا مبادا جسارتی به ایشان بشود. کسبهٔ اطراف هم مغازه‏های خود را رها کرده و برای توبیخ و سرزنش آن مزدور به سوی او شتافتند. امام به عنوان اعتراض به رژیم بعثی از ادامهٔ مسیر خودداری کرده به منزل بازگشتند. از آنجا که این حادثه روز چهارشنبه روی داده بود امام تا مدتی چهارشنبه‏ها به زیارت مرقد مطهر امام علی علیه‏السلام نمی‏رفتند تا عملاً آن واقعه را در اذهان مردم زنده نگهدارند و نوعی حالت اعتراض و مخالفت با رژیم بعث را در روحیه مردم به وجود آورند.

منبع: حضور، ش 3، ص 86

. انتهای پیام /*