تولد حضرت مسیح ـ علیه السلام ـ نزدیک بود، امام فرمودند: این همسایه‏ها با این رفت و آمدهاى زیاد و شلوغیها، خیلى اذیت شده‏اند، بهتر است هدیه‏هایى برایشان بفرستیم، از قول من هم معذرت بخواهید.
برادرها رفتند و چند جعبه شیرینى و شکلات تهیه کردند و آوردند، امام سؤال کردند: چى تهیه شده؟ بسته‏ها را به امام نشان دادند، امام فرمودند: خارجیها به گل زیاد علاقه دارند، چند شاخه گل هم برایشان بفرستید.
همان شب عید کریسمس، هدایا را بین همسایه‏ها تقسیم کردند و فرداى آن روز دیدیم که خیابان پر از خبرنگار و مردم است، من از یکى از برادران سؤال کردم که چه خبر است؟ گفتند: خبرنگارها به خاطر ارسال هدیه‏هاى شب گذشته آمده‏اند تا گزارش تهیه کنند. مصاحبه‏اى هم انجام شد و امام اشاراتى در مورد تولد حضرت مسیح (ع) کردند که آثار تبلیغاتى این مقدار توجه خاص امام، اصلاً قابل مقایسه با جریانهاى چند روز قبل از آن ـ که قرار بود مصاحبه امام را مستقیماً از کانالهاى تلویزیون امریکا پخش کنند ـ نبود.

منبع: زن روز؛ ش 953 (بهمن 1362)، ص 7

. انتهای پیام /*