امام در سال 1347 قمری در حالی که تنها 27 سال داشت تدریس فلسفه را آغاز‏ نمود و ضمن اینکه در انتخاب شاگرد و کتابی که به عنوان متن درسی باید تدریس‏ شود، دقت فراوانی به خرج می‏داد، از امتحان کتبی و شفاهی شاگردان خود و‏ تهذیب نفس و رشد قوای اخلاقی آنان هرگز غفلت نمی‏فرمود و در همین رابطه بود که‏ در کنار درس فلسفه به تدریس اخلاق همت گماشته و آرام آرام علاقه‏مندان به درس‏ اخلاق ایشان رو به فزونی نهاد؛ نه تنها تعداد حاضرین و استفاده کنندگان هر روز‏ زیادتر می‏شد، بلکه تعداد جلسات این درس نیز از هفته‏ای یک روز به دو روز ـ ‏ پنجشنبه و جمعه ـ در هفته افزایش یافت.

منبع: نور علم؛ دوره 3، ش 7، ص 85.

. انتهای پیام /*