در نوفل لوشاتو روزى بعد از نماز مغرب و عشا از امام پرسیدم در این انقلاب بر اثر کشتار فراوان و اعتصابات زیاد و درگیرهاى عظیم و خونین، اگر مردم خسته شدند و به نهضت ادامه ندادند شما آن روز چه خواهید کرد؟
امام در جواب پاسخى گفتند که من از طرح آن سؤال شرمنده و خجل شدم. امام در کمال آرامش و سکون فرمودند: «مسأله اى نیست، مردم شش ماه استراحت مى‏ کنند و دوباره به پا مى‏ خیزند».

منبع: اطلاعات؛ 12/11/60.

. انتهای پیام /*