نه تنها در تاریخ معاصر بلکه در تاریخ گذشته هم در بین فقها و مجتهدین کمتر‏ اتفاق افتاده است که کسی در همۀ علوم و معارف اسلامی نه تنها وارد باشد، بلکه‏ تخصص هم داشته باشد و حتی بالاتر، طبع شعر هم داشته باشد و در این زمینه‏ تخصص هم داشته باشد یادم می ‏آید وقتی کتاب مبارزه با نفس (جهاد اکبر) امام را‏ تنظیم کردم به مناسبت فرمایشی که ایشان در ضمن بحث اخلاقی‏شان بیان کرده بودند‏ که بسیاری دنیا را در همان دید محدود می‏ نگرند و دنیایشان همان دنیای مادیت است‏ و بینششان جولان ندارد که فراتر از دنیای مادی را ببینند شعری در پاورقی آوردم که:
چو کرمی که میان سیب نهان است
زمین و آسمان او همان است
بعد دیدم امام قبل از چاپ، آن را مطالعه کردند، نوشتند: «آوردن این شعر از نظر‏ اسلوب شعری اینطور درست نیست. مگر اینکه شعر را به این صورت در بیاورید. چو کرمی کومیان بِه نهان است
زمین و آسمان او همان است».

منبع: سرگذشتهای ویژه از زندگی امام خمینی؛ ج 1، ص 80

. انتهای پیام /*