امام روزانه سه بار و هر بار به مدت 25 دقیقه پیاده روی می‏‏کردند. که در این اوقات کارهای دیگری که امکان انجامش را هنگام راه‏پیمایی داشتند انجام می‏‏دادند؛ به طور مثال یکی از برنامه‏های ایشان هر صبح هنگام قدم زدن گوش دادن به جلسات مجلس بود که از رادیو پخش می‏‏شد.

منبع: روزنامه اطلاعات – 27 / 3 / 68

. انتهای پیام /*