حضرت امام بی‏ اندازه مقید بودند که ملت ایران و همه مسلمین با فکر، مدارج ترقی را طی کرده و احتیاج به خارج نداشته باشند و پس از پیروزی انقلاب، امام روی آن بی‏ اندازه پافشاری می ‏کردند. درباره همه علوم متداول و مبتلابه روز، ایشان تأکید می‏ کردند و به فنون روز همت می‏ گماردند و از اختراعات و اکتشافات بی ‏اندازه مشعوف می ‏شدند.

منبع: صحیفه دل، ج1، ص74

. انتهای پیام /*