شبی در نجف در محضر امام در بیرونی بودم که یکی از طلاب حاضر در مجلس از معظم‏له سؤال نمود: آیا می‏توان برای تمبر هشت ریالی، دو ریال داد و از تأدیه بقیه، امتناع ورزید؟
امام در پاسخ فرمودند: «این کار جایز نیست» و سپس اضافه فرمودند: «حتی اگر استالین هم روی کار باشد، حفظ نظم از اهم واجبات است».
باید توجه داشت که سؤال و جواب کلاً مربوط به دورۀ منحط گذشته [رژیم شاه] بود.

منبع: صحیفه دل، ص85

. انتهای پیام /*