بعد از رحلت آیات عظام حکیم و شاهرودی (قدس سرهما) حضرت حجت‏الاسلام و المسلمین آقای احسانبخش نامه‏ای از رشت برایم به نجف ارسال داشت و در آن نامه درخواست نمود که به اتفاق حضرت حجت‏الاسلام والسلمین آقای خائفی، اجازه‏ای از حضرت امام برای حضرت آیت‏اللّه‏ ضیأبری دریافت داریم تا ایشان همانند گذشته در رفع مشکلات مادی منطقه، مبسوط‏الید باشند.
اینجانب به دنبال درخواست مزبور در معیت حضرت آقای خائفی، خدمت امام در نجف در اندرونی شرفیاب شدیم و راجع به مخارج سنگین حضرت آقای ضیأبری چه در اداره و تنظیم حوزه علمیه و چه در رسیدگی به وضع مستضعفان و کمک به آنان در ابعاد مختلف بویژه در تهیه مسکن و چه در احداث مساجد و مدارس و ابنیه خیریه و سایر نیازهای مالی شهر بلکه استان، شرح مبسوطی خدمت آقا عرض کردیم و اجازه مورد نظر را از محضرشان درخواست نمودیم.
امام ضمن اینکه درخواست معروضی ما را اجابت فرمودند، با استعجاب تمام فرمودند: «ایشان احتیاجی به اجازه من ندارد».
لازم به تذکر است که استعجاب امام به مورد و به جا بود، زیرا درخواست چنین اجازه‏ای در ابتدای طلوع آیت‏اللّه‏ ضیأبری نبود بلکه در زمانی صورت گرفت که ایشان نخست روحانی گیلان بودند و صیت آوازۀ ایشان به تمام بلاد رسیده بود و اثر وجودی و خدمتشان، کالنار علی المنار و الشمس فی رابعه النهار، مشهود عامه بود.
پس از آنکه چند روز از شرفیابی ما گذشت، دو ورقه از طرف آقا، به اینجانب و آقای خائفی تسلیم شد و آورنده آن اظهار داشت: آقا فرمودند انتخاب هر یک از دو ورقه با شما و آقای خائفی است. توضیح آنکه دو ورقه مزبور همان اجازه مورد درخواستی ما بود.
نهایت یکی از طرف دفتر حضرت امام بنا به طریقه مألوفه (فان جناب العالم الخ) و با عنوان حجت الاسلام والمسلمین نگاشته شده بود که البته قرار بود پس از انتخاب ما به توشیح مبارک حضرت امام برسد و ورقه دومی، اجازه‏ای با خط مبارک آقا بود. نهایت ایشان اجازه را از باب تأدب به صورت نامه آنهم با عنوان آیت‏اللّه‏ مرقوم فرموده بودند.
و ما همان دستخط مبارک را انتخاب کردیم و برای حضرت آقای ضیأبری فرستادیم و ذیلاً متن همان اجازه امام در اینجا درج می‏شود.

بسمه تعالی
خدمت حضرت مستطاب آیت‏اللّه‏ آقای حاج سید محمود ضیأبری دامت برکاته. پس از اهدا تحیت و سلام از قرار مسموع مصارف حوزه علمیه رشت و دیگر مصارف جنابعالی سنگین است. لهذا جنابعالی مختارید که دو ثلث از سهم مبارک امام علیه الصلٰوة و السلام و سهم سادات عظام کثراللّه‏ نسلهم الشریف را که مؤمنین در حساب اینجانب خدمتتان می‏دهند، در مصارف حوزه و غیره برسانید و ثلث دیگر را برای اینجانب ارسال فرمایید برای حوزه‏های مهمه علمیه. از خداوند تعالی سلامت و سعادت جنابعالی و عظمت و عزت اسلام و مسلمین را خواستاریم.
والسلام علیکم و رحمة‏اللّه‏ و برکاته تاریخ 22 محرم الحرام 1395
روح‏اللّه‏ الموسوی الخمینی

منبع: صحیفه دل، ج1، ص92

. انتهای پیام /*